vvdes_banner_00.jpg

Redactieleden van het eerste uur waren: W. Kranenborg, J. Boeve, S. Jansen, W. Poorterman, W. ter Avest en M. de Vaal. In 1950 waren er al een 3-tal personen die probeerden adverteerders binnen te halen voor een beoogd clubblad. Dit waren: D. Ekkel, H. Dollekamp en J. Spenkelink

In 1951 is het eerste clubblad verschenen. Echter door een gebrek aan kopie was het de eerste jaren erg lastig om telkens weer een editie gevuld te krijgen. Eind 1955 werd om deze reden dan ook de stekker uit het project getrokken.
De jaren daarna is er veelvuldig gesproken over de herinvoering van het cluborgaan. In 1959 is er nog een keer een kerstnummer uitgegeven, maar het zou tot 1962 duren alvorens de draad weer werd opgepakt. In november van dat jaar werd de eerste editie na de herstart uitgegeven. Ook in de jaren daarna kwam het regelmatig voor dat er weinig kopie aangeleverd werd, maar wel altijd genoeg om het cluborgaan in stand te houden. En ondanks het feit dat het blad door de jaren heen regelmatig van uiterlijk is veranderd, bestaat het vandaag de dag nog steeds. De traditionele uitgave heeft echter een drastische facelift ondergaan. Vanaf oktober 2015 is het clubblad veranderd in een full-color Magazine die 4 keer per seizoen verschijnt.

Op een paar clubbladen na is het archief compleet. Mocht je zelf in het bezit zijn van oude DES-clubbladen (van vóór 2000), laat het ons dan weten. Wij zouden dan graag willen kijken of we ons archief kunnen completeren. Je hoeft ze niet aan ons af te staan, we willen ze wel graag digitaliseren.

Veel leesplezier

> Clubbladen 1951-1955 + kerstnummer 1959
> Clubbladen 1962-1969
> Clubbladen 1970-1979
> Clubbladen 1980-1989
> Clubbladen 1990-1999
> Clubbladen 2000-2009
> Clubbladen 2010-2015

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks