vvdes_banner_08.jpg
Sinds november 2013 hebben we bij voetbalvereniging DES een vertrouwenspersoon. Charlotte Gasman is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Zij heeft de taak om bij ongewenst gedrag binnen de vereniging ondersteuning te geven aan de hulpvrager.

Belangrijk om te weten: Charlotte heeft een geheimhoudingsplicht t.a.v. persoonlijke zaken.

Ongewenst gedrag willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Dit past namelijk niet binnen onze normen en waarden. Daarnaast kan ongewenst gedrag het spelplezier en de sfeer binnen de vereniging of een team ernstig schaden. We hopen met het aanstellen van een vertrouwenspersoon een aanspreekpunt te hebben wanneer dergelijke situaties zich voordoen.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit
Mocht je last hebben van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met Charlotte. Zij zal je dan zo goed mogelijk proberen te helpen, door:
 • te luisteren naar jouw klachten en/of problemen
 • na te gaan of bemiddeling wenselijk is
 • in samenspraak met jou te bepalen wat de te ondernemen stappen zijn of kunnen zijn
 • het doorverwijzen naar hulpverlening
 • je te ondersteunen
 • nazorg te verlenen
Charlotte Gasman is op de zaterdagen te vinden bij voetbalvereniging DES, waar ze speelt in DES Vrouwen 1. In het dagelijks leven is ze jurist bij een letselschadekantoor. Ze is te bereiken via telefoonnummer 06-24644225 of per mailHoofdsponsor:

Sponsorkliks