Home Home
Clubinfo

Beleid vv DES

Het bestuur heeft het document “Organisatiestructuur vv DES” herschreven. Het document beschrijft het beleid van onze voetbalvereniging. Tevens is het document te beschouwen als een handleiding voor de organisatie van vv DES Het document vormt, samen met de statuten en het jeugdbeleidsplan, de belangrijkste documenten binnen de vereniging. In het document zijn de algemene beleidspunten uitgewerkt. De rollen en taken van het bestuur zijn beschreven. Het specifieke (commissie)beleid staat vermeld in een speciaal hoofdstuk. De organisatie van de voetbalvereniging DES bestaat voor een groot deel uit commissies. Deze commissies bestaan uit mensen die de vereniging een warm hart toedragen en derhalve op vrijwillige basis diverse taken uitvoeren. De commissieleden hebben, in overleg met het bestuur, specifieke beleidspunten voor hun commissie uitgewerkt. Voordeel van het betrekken van de commissies bij het opstellen van het document is dat het uitgeschreven beleid een groot draagvlak binnen de vereniging krijgt. Wanneer men graag het complete document “Organisatiestructuur vv DES” wil inzien, kan men contact opnemen met het bestuur.

Doelstelling / Plan van Aanpak vv DES Nijverdal

Voetbalvereniging DES is een vereniging die het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport als belangrijkste doelstelling heeft. Daarnaast streeft de vereniging een optimale mix tussen prestatie en recreatie na, waarbij de sportiviteit hoog in het vaandel staat. De doelstellingen worden bereikt door, als lid van de KNVB, deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde voetbalwedstrijden. Ook organiseert de vereniging zelf wedstrijden en evenementen op het gebied van de voetbalsport. Voor dit alles is een goede accommodatie en organisatie noodzakelijk. De vrijwilligers nemen daarbij een belangrijke plaats in.

De vereniging is een echte dorpsclub en heeft daarmee een sterke sociale functie. Van de (volwassen) leden wordt dan ook verwacht dat ze binnen de vereniging vrijwilligerswerk uitvoeren.

De jeugdafdeling heeft de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt. De groei zal naar verwachting in de komende jaren alleen maar toenemen, mits we er als vv DES voor waken de cultuur binnen de vereniging te behouden. Door middel van goede jeugdtrainers en diverse externe activiteiten proberen we de jeugdleden het DES-gevoel bij te brengen, zodat nieuwe leden de club blijven vinden. Kortom; mond op mond reclame is het sleutelwoord voor onze vereniging m.b.t. het aantrekken van nieuwe leden. Bij vv DES is alles eraan gelegen het niveau van de jeugd op een dusdanig niveau te brengen dat de aansluiting naar een seniorenteam (1e elftal) zo klein mogelijk wordt.

De grootte van de vereniging geeft aan dat het spelen in de 3e klasse voor het eerste elftal haalbaar moet zijn. Doelstelling is nl. wel dat we graag willen uitkomen in de 2e klasse. Om dit alles te bereiken zijn enkele betaalde werknemers (trainers / begeleiding) noodzakelijk. In geen enkel geval zal vv DES ervoor kiezen dat spelers op welke manier dan ook betaald worden.

Verder worden de taken binnen vv DES verricht door vrijwilligers. Slechts in speciale gevallen kunnen deze vrijwilligers (bijv. jeugdtrainers etc.) een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Mini’s

De achterliggende gedachte van minivoetbal (ook wel vier tegen vier genoemd) is om jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer vier jaar tot en met ongeveer zes jaar op een speelse en simpele manier met voetbal kennis te laten maken. Minivoetbal wordt gespeeld op een klein veld met kleine doeltjes en zonder keeper. Dit alles op zeer kindvriendelijke wijze die past bij de leeftijd van de kinderen.

Tijdens de ‘trainingen’ maken de kinderen op een speelse manier kennis met het fenomeen voetbal. Zo wordt er onder andere geoefend op dribbelen, schieten en ‘partijtje’ doen. Dit alles natuurlijk onder veel plezier. Niet alleen van de kinderen, maar ook van de ouders.

Indien mogelijk, worden af en toe echte wedstrijdjes georganiseerd waar de kinderen spelen tegen leeftijdsgenootjes van een andere club.

Wanneer de mini de basisprincipes van het voetbal onder de knie heeft en (meestal) ouder is dan vijf jaar, zal hij of zij de mini’s verlaten en doorstromen naar de F-pupillen om vervolgens op zaterdag te spelen in een echte competitie.

Meisjes en Vrouwenvoetbal

Het meisjes- en vrouwenvoetbal heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Meisjesvoetbal is inmiddels qua aantal beoefenaren groter geworden dan meisjeshockey, toch een traditionele meisjessport. Een geweldige zaak én als de voortekenen niet bedriegen gaat het meisjes- en vrouwenvoetbal in Nederland sterk groeien. vv DES is al veel langer een club waar veel meisjes spelen en zich thuis voelen. Op dit moment heeft de club meer dan 100 spelende vrouwen, waarvan het eerste elftal in de vierde klasse speelt. Daarnaast heeft de club veel jeugdspeelsters, die zowel in gemengde teams als in meisjesteams uitkomen. De afgelopen jaren is een aantal succesvolle meisjesteams op de been gebracht. Waar dit in het verleden vaak nog een resultaat was van inspanning van individuen of een toevallige samenloop van omstandigheden, willen we zorgen dat de komende jaren het meisjes- en vrouwenvoetbal structureel op een hoger plan komt.

G-Voetbal

Of je nu een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt of niet, iedereen kan voetballen! vv DES heeft sinds 2006 een G-team. Gelukkig worden er bij steeds meer voetbalverenigingen G-elftallen in het leven geroepen en wordt er op de verschillende niveaus G-voetbal gespeeld. G-voetbal is gewoon geweldig, of je nu zelf speelt of supporter bent. Als het gaat om G-voetbal stemt vv DES haar beleid en haar activiteiten af op de integratie en een grotere toegankelijkheid van gehandicapten uit de gemeente Hellendoorn en omgeving tot het verenigingsleven. Een intensieve begeleiding is belangrijk voor de G-voetballers. Aan dit aspect wordt daarom ook veel aandacht besteed, onder ander door de leiders van de G-teams. Zij hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met ouders en begeleiders van de spelers.

KORTOM: VOETBALVERENIGING DES IS ER VOOR IEDEREEN!

Hoofdsponsor:

Interbake

Shirtsponsor:

Alfabet creatieve fabriek

Verenigingssponsor:

Reflex bedrijfskleding

Kledingsponsor:

Intersport Ramon Zomer

Trots op onze sponsoren: