Home Home
Clubinfo

AVG Beleid

Ons privacybeleid heeft tot doel mensen te informeren over de manier waarop AVG-gegevens verzameld en gebruikt worden op onze website en in onze administratie.

Leden geven toestemming voor het bewaren van hun persoonsgegevens.

Voor nieuwe leden wordt hiervoor toestemming gevraagd via het aanmeldingsformulier.

Voor bestaande leden wordt toestemming gevraagd via mailing. Indien er niet binnen een maand gereageerd wordt, zal ervan worden uitgegaan dat men akkoord is.

Leden hebben het recht hun gegevens in te zien. Dit kan via de ledenadministratie.

U kunt hiervoor een email sturen naar
De ledenadministrateur zal u desgewenst de gegevens, die wij van u bijhouden, doormailen.

Leden hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen.

Dit geldt voor gegevens die op de website, in het Magazine of elders gepubliceerd zijn.

Dit geldt niet voor de bij de ledenadministratie opgegeven inschrijfgegevens dat via KNVB Sportlink wordt onderhouden.

Leden hebben het recht op “dataportabiliteit”.

Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

De volgende persoonsgegevens worden door de ledenadministratie bewaard:

Volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, id- nummer (nieuwe leden 18+), rekeningnummer, auto-incasso, datum inschrijving, datum uitschrijving, relatienummer KNVB en eventueel foto van lid.

Deze gegevens zijn door de leden zelf aangeleverd of door de ouders/verzorgers van de jeugdleden.

Het doel van het bewaren van deze gegevens is:

Inzicht verkrijgen in het ledenbestand, communicatie met de leden, het innen van contributie, het indelen van de teams en omdat de KNVB clubs verplicht om de ledenadministratie in Sportlink te onderhouden.

De ledenadministratie heeft toegang tot de gegevens.

De gegevens worden bewaard in Sportlink van de KNVB. De inschrijfformulieren in hardcopy door de ledenadministrateur.

De gegevens worden bewaard voor de periode dat iemand lid is, tot een jaar na opzegging.

Met toestemming kunnen individuele gegevens eventueel langer bewaard worden

De gegevens worden gedeeld met:

Interne partijen: de daarvoor bevoegde bestuursleden, trainers / leiders.
Externe partijen: de KNVB, de desbetreffende bank i.v.m. de inning van de contributie, in specifieke gevallen met het Gemeente i.v.m. het aanvragen van jeugdsportsubsidie.

Het is mogelijk dat er opnames (foto’s/video’s) van leden gemaakt worden die op de website en social-media geplaatst kunnen worden.

Cameratoezicht sportpark Gagelman

Met behulp van cameratoezicht wordt de veiligheid van leden en bezoekers van vv DES verbeterd. Eveneens worden de eigendommen van leden en bezoekers van v.v. DES door het cameratoezicht beschermd. De camera’s bieden vv DES de mogelijkheid om surveillancewerkzaamheden op afstand uit te voeren en om afwijkende situaties tijdig te signaleren en hierop te anticiperen

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: 'REGELEMENT CAMERATOEZICHT IN RELATIE TOT PRIVACY’

Het bestuur is het aanspreekpunt voor AVG-zaken.

In geval van een datalek: deze moet te allen tijde doorgegeven worden aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht een datalek te registreren en te melden bij de “autoriteit persoonsgegevens”.

Hoofdsponsor:

Interbake

Shirtsponsor:

Alfabet creatieve fabriek

Verenigingssponsor:

Reflex bedrijfskleding

Kledingsponsor:

Intersport Ramon Zomer

Trots op onze sponsoren: