Home Home
Clubinfo

Ereleden

In ons 101-jarig bestaan hebben onze leden in totaal 11 leden benoemd tot ereleden.

Een speciale titel voor die leden die heel veel voor de vereniging gedaan hebben. Hieronder worden al onze ereleden benoemd met daarbij in ieder geval de bestuursfuncties die zij hebben uitgeoefend. Naast bestuursfuncties hebben zij natuurlijk nog veel meer vrijwilligersfuncties binnen onze vereniging bekleed, al is dat te veel om hier te benoemen.

Erevoorzitters

1958 - Jan Toeters †
In 1958 stopt Jan (D.J.) Toeters als bestuurslid. Hij is dan, verdeeld over vier periodes, 22 jaar voorzitter geweest. Hij wordt hiervoor benoemd tot erevoorzitter. Bestuursfuncties: Voorzitter van 2 oktober 1922 tot 18 mei 1933 Voorzitter van 27 september 1936 tot 21 oktober 1939 Voorzitter van 10 mei 1941 tot 5 juli 1945 Voorzitter van 4 juli 1952 tot 13 juli 1956 2 e Voorzitter van 13 juli 1956 tot 11 juli 1958 In de tussenliggende jaren heeft hij allerhande functies vervuld.

1996 - Herman Winkels †
In 1996 wordt Herman Winkels benoemd tot Erevoorzitter. Herman is in 2 bestuursperiodes totaal ruim 16 jaar voorzitter geweest.

Ereleden

1934 - H. Koopman †
H. Koopman was in de jaren 20 lid van vv DES. Hij is later geëmigreerd naar Amerika en in 1934 was hij voor vakantie terug in Nijverdal en voor zijn vertrek is hij benoemd tot erelid. De reden hiervoor is niet bekend. Voor zover we kunnen nagaan heeft hij geen functie bekleed. Wellicht heeft hij een bijdrage geleverd door het schenken van goederen die schaars waren. Eén en ander staat opgetekend in een 2-tal verslagen. Verder is dit nooit meer bijgehouden. Waarschijnlijk omdat hij ten tijde van de benoeming geen lid was.

1941 - Hans Bossink †
Hans (Joh.) Bossink wordt tijdens de ALV van 9 oktober 1941 benoemd tot Erelid. Hij is één van de oprichters en stopt na 19 jaar penningmeesterschap. Een eervolle staat van dienst, waarbij de benoeming meer dan terecht is. Hans Bossink is penningmeester van 2 oktober 1922 tot 9 oktober 1941, daarnaast is hij ook 2e voorzitter van 14 augustus 1951 tot 9 oktober 1952

1964 - Gerrit Scholten sr. †
Voor zijn vele werk binnen de vereniging wordt Gerrit Scholten sr. in 1964 benoemd tot Erelid. Gerrit heeft in totaal 31 jaar onafgebroken in het bestuur zitting gehad. Gerrit Scholten is de eerste 13 jaar als secretaris, daarna nog 18 jaar als wedstrijdsecretaris.

1978 – Marinus de Vaal †
In 1978 wordt Marinus de Vaal benoemd tot erelid. Marinus is secretaris van 10 september 1946 tot 7 oktober 1974. Hierna wordt hij 2e secretaris t/m 10 oktober 1977. Marinus zit in totaal meer dan 33 jaar in het bestuur van vv DES.

1995 - Herman Flim †
In 1995 wordt Herman Flim benoemd tot Erelid. Herman Flim is penningmeester van 7 oktober 1974 tot 26 oktober 1981, daarna is Herman 2e penningmeester van 26 oktober 1981 tot 9 oktober 1995. In totaal zit Herman Flim maar liefst 21 jaar in het bestuur.

2002 - Harry Fransen
Harry Fransen wordt in 2002 benoemd tot Erelid. Harry Fransen is secretaris van vv DES van 30 november 1982 tot 8 oktober 2001

2006 - Jan Freië
Jan Freië wordt in 2006 benoemd tot Erelid. Jan Freie heeft diverse bestuursfuncties bekleed en zit in totaal in 2 periodes ruim 31 jaar in het bestuur . Zo is Jan penningmeester van 1969 tot 1974, secretaris 1974 tot 1981, daarna wordt Jan voorzitter tot oktober 1983. In zijn tweede bestuursperiode is Jan vanaf 1999 opnieuw secretaris. Hij doet dit tot oktober 2006.

2019 - Egbert Lohuis
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2019 wordt Egbert (Ep) Lohuis benoemd tot Erelid. Egbert is al sinds 1964 vrijwilliger. Bijna 60 jaar dus! Egbert is ons enige erelid die geen zitting heeft gehad in het hoofdbestuur, Egbert had wel zitting in het jeugdbestuur en was jarenlang secretaris van de supportersvereniging.

2019 – Hans Priem
Ook Hans Priem wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2019 benoemd tot Erelid. Hans is ruim 50 jaar vrijwilliger. In de jaren 70 was Hans voorzitter en secretaris van het jeugdbestuur. In die hoedanigheid zat hij ook 8 jaar in het hoofdbestuur.

Hoofdsponsor:

Interbake

Shirtsponsor:

Alfabet creatieve fabriek

Verenigingssponsor:

Reflex bedrijfskleding

Kledingsponsor:

Intersport Ramon Zomer

Trots op onze sponsoren: