Home Home
Clubinfo

Vertrouwenscontactpersoon

Patrick Nieboer 118

Hallo,

Mijn naam is Maaike Broeze. Sinds november 2013 heeft vv DES een vertrouwenspersoon en het bestuur heeft mij benaderd om deze functie op me te nemen. Omdat ik graag mijn steentje bijdraag en hiervoor mijn expertise kan inzetten, heb ik deze functie aanvaard. Het is mijn taak om bij ongewenst gedrag, binnen de vereniging, ondersteuning te geven aan de hulpvrager.

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig bij vv DES te vinden om samen met onze twee zonen een wedstrijd van Thijs te kijken. vv DES is zodoende bekend terrein.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de jeugdzorg. Wanneer het nodig is, ben ik een luisterend oor en kan ik samen met jou of jouw ouders/verzorgers in gesprek gaan om een mogelijk probleem uit de wereld te helpen. Samen zullen we de situatie beoordelen en kijken wat er nodig is om deze op te lossen.

vv DES wil ongewenst gedrag zoveel mogelijk voorkomen aangezien dit niet binnen de normen en waarden van de vereniging past. Daarnaast kan ongewenst gedrag het spelplezier en de sfeer binnen de vereniging of een team ernstig schaden. vv DES hoopt met het aanstellen van een vertrouwenspersoon een aanspreekpunt te hebben wanneer dergelijke situaties zich voordoen.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit

Mocht je last hebben van ongewenst gedrag, dan kun je contact met mij opnemen via vertrouwenspersoon@vvdes.nl

Ik zal je dan zo goed mogelijk proberen te helpen, door:

 • te luisteren naar jouw klachten en/of problemen
 • na te gaan of bemiddeling wenselijk is
 • in samenspraak met jou te bepalen wat de te ondernemen stappen zijn of kunnen zijn
 • het doorverwijzen naar hulpverlening
 • je te ondersteunen
 • nazorg te bieden


Het is voor iedereen goed en belangrijk om te weten dat ik een geheimhoudingsplicht heb ten aanzien van persoonlijke zaken.

Onze hoofdsponsoren:

Reflex bedrijfskleding Intersport Ramon Zomer

Trots op onze sponsoren: