Home Home
Clubinfo

Contributie

Heb je vragen over de contributie inning neem dan contact op via e-mail: contributie@vvdes.nl

Contributie seizoen 2023-2024 (bedragen zijn aangepast per 01-01-2024 zoals besloten tijdens algemene ledenvergadering op 6 november 2023)

Senioren: vanaf 19 jaar - Actief € 68,00
Senioren: vanaf 19 jaar - Rustend € 24,00
Senioren: 35+ competitie € 54,00
Jeugd: 15 t/m 18 jaar € 45,00
Jeugd: 12 t/m 14 jaar € 38,00
Jeugd: 6 t/m 11 jaar € 34,00
Jeugd: 4 t/m 5 jaar (mini's) € 19,50
Jeugd: 0 t/m 3 jaar € 0,00
G-Voetbal € 34,00

Alle bedragen zijn per kwartaal

Regeling voor mensen met lage inkomens
Graag maken wij u ook attent op het volgende. De gemeente Hellendoorn en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel kennen een zogenaamde minimaregeling waarvan mensen met een minimum inkomen gebruik kunnen maken o.a. voor het betalen van lidmaatschap van verenigingen voor kinderen. Een brochure over deze regeling is op te vragen bij de gemeente of te vinden op de website van de gemeente Hellendoorn.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel creëert dus sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Klik hier voor de algemene informatiefolder van het sportfonds. Meer informatie over de spelregels m.b.t. de gemeente Hellendoorn is hier te vinden.

Hoofdsponsor:

Interbake

Shirtsponsor:

Alfabet creatieve fabriek

Verenigingssponsor:

Reflex bedrijfskleding

Kledingsponsor:

Intersport Ramon Zomer

Trots op onze sponsoren: