vvdes_banner_04.jpg
We horen de vraag regelmatig, waarom mag er op de donderdagavond geen sigaretje worden gerookt op het dakterras? Er zijn dan toch geen kinderen.

Waarom er de laatste tijd strenger op wordt toegezien wil ik in dit stuk aan iedereen uitleggen.

Vanuit de overheid zijn we op weg naar een rookvrije generatie, de gemeente Hellendoorn heeft in 2018 als doel gesteld om alle gemeentelijke sportaccommodaties geheel rookvrij te krijgen. Roken en sport gaan niet samen! Alle sportverenigingen hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om per seizoen 2019-2020 geheel rookvrij te willen zijn. Dit gaat bij de ene vereniging makkelijker als bij een andere vereniging.

De afgelopen twee seizoenen hebben we gemerkt dat vooral op de donderdagavond én zaterdag tijdens de derde helft op het dakterras nog wel eens een sigaretje wordt opgestoken. Waar we in het begin rokers aanspraken is de handhaving weggezakt en werd het roken als er geen (minder) kinderen waren gedoogd. Een aantal rokers hield wel rekening met het rookbeleid en rookten hun sigaretje netjes buiten de blauwe lijn, andere rokers hielden zich er helaas niet aan. Wat vooral storend was dat na een weekend er steevast veel peuken op het dakterras te vinden waren.

Mede door de lange sluiting van de accommodatie vanwege Corona en het implementeren van ‘het nieuwe normaal’ na de opening van de kantine, zijn we nu strenger gaan controleren en handhaven om het rookverbod op ons sportpark onderdeel te maken van het nieuwe normaal. Bij het nieuwe normaal hoort dus naast de 1,5 meter regel ook een rookvrij sportpark Gagelman!!!

Sinds de verscherping van het toezicht op het rookbeleid kregen we als bestuur van een aantal rokers de vraag: Waarom mag er op de donderdagavond niet gerookt worden op het dakterras, er zijn dan toch geen kinderen aanwezig? En, kan er een gedoogplek komen (buiten het zicht van bijvoorbeeld kinderen) waar we op de zaterdagmiddag wel een sigaretje op mogen steken?

Zoals al eerder aangegeven, de overheid heeft bepaald dat alle sportaccommodaties geheel rookvrij zijn, dus ook op een donderdagavond en zaterdagmiddag tijdens de derde helft! Roken mag, maar dan buiten de blauwe lijn!

Dit beleid onderstrepen wij als bestuur en wij voeren de regels uit: Op ons sportpark wordt dus niet gerookt, ook niet als er geen kinderen aanwezig zijn! En nee, we gaan geen plek faciliteren waar wel gerookt mag worden. Wij weten dat dit niet bij iedereen in goede aarde valt en dat wij als bestuur hiervoor misschien ‘de boeman’ toegeschreven krijgen, het is maar zo.

Ik hoop op begrip en dat onze leden rokers aan kunnen (en durven) spreken op hun rookgedrag, zodat ook zij steeds meer gaan wennen aan het nieuwe (rookvrije) normaal.

sportieve groet,
Patrick Nieboer
Secretaris v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks