vvdes_banner_08.jpg
Komend weekend speelt/spelen er team(s) van uw vereniging tegen v.v. DES. Het bestuur van v.v. DES heet u van harte welkom op sportpark Gagelman.

Maatregelen vanwege Corona:
Vanwege COVID-19 hebben wij een aantal maatregelen genomen op ons sportpark, we willen deze alvast met u delen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Bij v.v. DES werken we met Corona-coördinatoren. Deze vrijwilligers zien er op toe dat het protocol wordt nageleefd. Daarbij houden zij het overzicht gedurende de wedstrijddagen en zorgen zij zo voor de veiligheid van alle betrokkenen. Volg altijd de aanwijzingen op van deze coördinatoren. 

Vervoer naar ons sportpark:
Wij gaan er gemakshalve vanuit dat jullie met de auto komen. U kunt dan op uw navigatiesysteem als adres Duivecatelaan 10, Nijverdal invoeren. Ons clubhuis is vanaf zowel de kant van Nijverdal als vanaf Hellendoorn te bereiken. Bij ons clubhuis zijn een 25-tal parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan één voor mindervaliden. Langs de Duivecatelaan geldt een parkeerverbod en de politie controleert hier regelmatig op. Een bekeuring gunnen wij u als gast natuurlijk niet. Bij de ingang van de Duivecatelaan vanuit Nijverdal is een ruime parkeerplaats. Van hieruit bereikt u snel lopend onze accommodatie.

Wanneer u als vereniging met een bus komt het volgende: Omdat de Duivecatelaan vanaf onze accommodatie verder gaat als éénrichtingsweg kunnen jullie, als jullie met de bus komen, het beste via Hellendoorn aanrijden. Het is bij onze accommodatie namelijk niet mogelijk om met een bus te keren. Nadat spelers/supporters zijn uitgestapt kan de bus ongeveer 400 meter doorrijden om te parkeren op de grote parkeerplaats aan de Duivecatelaan/Koersendijk.

Toeschouwers:
 • Toeschouwers bij wedstrijden zijn niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
 • Ouders van bezoekende jeugdteams die moeten rijden vallen onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder het verbod voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Houd wel rekening met de 1,5 meter afstand.
 • Wanneer blijkt dat u als bezoekende vereniging met meer auto's als noodzakelijk naar de wedstrijd afreist houden we ons het recht voor om de rijdende ouders de toegang tot ons sportpark te weigeren.
 • Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd het sportpark zo snel mogelijk verlaat.
Kleedkamergebruik:
 • Alle jeugdteams t/m O12 moeten zich thuis omkleden en thuis douchen
 • Alle teams vanaf O13 en ouder kunnen wel omkleden/douchen in onze accommodatie
 • Let wel! douchen is voor eigen risico
Deze regel geldt op onze accommodatie voor trainingen en wedstrijden en hanteren we voor zowel thuis- als uitspelende teams. In onze afweging hebben we o.a. meegenomen dat:
 • Openstelling voor alle leden niet te organiseren is i.c.m. de beschikbare ruimte;
 • Bij de pupillen al relatief veel thuis gedoucht werd;
 • Bij de jongste jeugd kleedkamer gebruik zorgt voor veel extra verkeer van helpende ouders;
 • We het hygiënisch niet verantwoord vinden dat junioren en senioren zich niet kunnen opfrissen.
Voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar gelden in de kleedkamers onderling geen beperkende maatregelen. De juniorenteams kunnen dus ‘normaal’ een kleedkamer delen. Dringend verzoek is om niet langer dan nodig de kleedruimte te gebruiken. Kleedkamers dienen te allen tijde schoon achtergelaten te worden. Voor volwassenen geldt dat zij buiten de sportactiviteiten altijd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.

We proberen bij wedstrijden, indien mogelijk, twee kleedkamers per team te reserveren. Als dat niet mogelijk is, is het de bedoeling om een kleedkamer gefaseerd te gebruiken. Om de 1,5 meter regel te kunnen handhaven zijn onze kleedkamers maar beschikbaar voor een maximaal aantal personen. Het aantal personen staat op de deuren van de kleedkamer aangegeven.

De entree van de kleedkamers is naast de hoofdentree van onze kantine. De kleedkamers kunnen niet afgesloten worden.

Rookverbod:
Op ons gehele sportpark geldt een rookverbod. Buiten de blauwe lijn mag u een sigaretje opsteken. Iedereen dient zich hieraan te houden.

Aanvullende eisen nav persconferentie 28 september:
Tijdens de persconferentie van maandag 28 september heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de toegenomen verspreiding van het coronavirus terug te dringen. >> Aanvullende COVID-19 maatregelen

Bestuur v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks