vvdes_banner_07.jpg
De afgelopen week zijn de tap punten van onze douche-installatie in onze kleedkamers getest op legionella.

Doordat vanwege Corona onder andere de douches een lange tijd niet hebben aangestaan leek het ons verstandig om de douches te laten testen door een gecertificeerd bedrijf! In opdracht van onze sponsor Holland Water B.V. heeft Vitens een aantal monsters afgenomen en getest.

Uit het ontvangen rapport kwam naar voren dat onze douche-installatie legionella-proof is, een geruststellende gedachte.

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks