vvdes_banner_00.jpg
Beste Dessers,

Het einde van de vakantieperiode nadert en voor de meeste teams zullen de trainingen binnenkort weer beginnen. Mocht je op vakantie zijn geweest in een zogenaamd hoog risicogebied (oranje of rode regio), dan wordt door de overheid dringend gevraagd om na thuiskomst 2 weken in quarantaine te blijven. Als bestuur verwachten wij dat iedereen deze quarantaineperiode in acht neemt, voordat er weer getraind en/of een bezoek gebracht wordt aan Sportpark Gagelman.

Wil je checken of je in zo’n oranje of rode regio op vakantie bent geweest, klik dan op deze link: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

De overheidsrichtlijnen voor thuisquarantaine zijn te vinden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen; 

Heb je klachten, laat je dan testen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

Rookvrije accommodatie:
Al geruime tijd zijn we bezig om invulling te geven aan een rookvrije accommodatie. Ten opzicht van het roken in het verleden, hebben we behoorlijke stappen richting rookvrij gemaakt, maar we constateren dat er toch af en toe binnen onze accommodatie nog gerookt wordt. Hierbij willen wij een ieder zeer dringend verzoeken om binnen onze accommodatie (sportpark, clubgebouw, terras) niet meer te roken.

Wat is een geheel rookvrij sportterrein?
Een geheel rookvrij sportterrein zonder enige uitzonderingen betekent:
 • Binnenruimten zijn geheel rookvrij.
 • Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimte binnen de hekken of andere begrenzing van de sportvereniging zoals de velden, langs de lijn en het terras.
 • Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers én bezoekers.
 • Bordjes of andere aanduidingen geven aan dat het buitenterrein rookvrij is.
 • E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) passen niet bij een rookvrij sportterrein. Net als traditionele sigaretten zijn deze producten schadelijk en verslavend. Geheel rookvrij is de aanbeveling en het streven
 • Ga gemakkelijk op weg naar rookvrij en sluit hiermee aan bij de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. 

Trainingen starten weer:

Nu de trainingen weer starten en ook het spelen van wedstrijden binnenkort plaatsvindt, publiceren wij een aantal maatregelen, die we moeten volgen om verantwoord invulling te geven aan het weer mogen voetballen. Vanaf maandag 10 augustus worden de kantine en kleedkamers weer opengesteld met inachtneming van corona-risico’s. Om de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden neemt v.v. DES verschillende maatregelen. Deze maatregelen zullen de komende tijd via verschillende kanalen worden gecommuniceerd. Het is bovendien zeer waarschijnlijk dat er regelmatig updates plaatsvinden. De belangrijkste uitgangspunten voor de komende tijd noemen we in dit bericht.

Het bestuur wil verder benadrukken dat veel vrijwilligers bij DES druk zijn met het in goede banen leiden van alle vereiste corona-maatregelen. Er zijn looplijnen, briefjes en veel regels. Dat is lastig, maar we doen ons best. We zijn daarbij jullie hulp nodig. We vragen jullie dringend om ook zelf te blijven nadenken en je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Alvast dank daarvoor!

Bij de herstart in mei zijn protocollen opgesteld. Deze protocollen blijven we zoveel mogelijk volgen. De belangrijkste regels voor de trainingen zijn/waren:
 • Het sportpark is voor iedereen geopend, maar …... gebruik je gezonde verstand.
 • Neem je eigen bidon mee en gebruik alleen die van jezelf;
 • Kom zo kort mogelijk van tevoren naar de accommodatie en ga na de trainingen naar huis.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets.

Kleedkamergebruik (tot nader order):

 • Alle jeugdteams t/m O.11 THUIS omkleden en THUIS douchen
 • Alle teams O.13 en ouder kunnen wel omkleden/douchen. Let wel! Douchen is voor eigen risico.

Deze regel geldt op onze accommodatie voor trainingen en wedstrijden en hanteren we voor zowel thuis- als uitspelende teams. In onze afweging hebben we o.a. meegenomen dat:
 • openstelling voor alle leden niet te organiseren is i.c.m. de beschikbare ruimte;
 • bij de pupillen al relatief veel thuis gedoucht werd;
 • bij de jongste jeugd kleedkamergebruik zorgt voor veel extra verkeer van helpende ouders;
 • we het hygiënisch niet verantwoord vinden dat junioren en senioren zich niet kunnen opfrissen.

Voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar gelden in de kleedkamers onderling geen beperkende maatregelen. De juniorenteams kunnen dus ‘normaal’ een kleedkamer delen. Dringend verzoek is om niet langer dan nodig de kleedruimte te gebruiken. Kleedkamers dienen te allen tijde schoon achter gelaten te worden.

Voor volwassenen geldt dat zij buiten de sportactiviteiten altijd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. We proberen bij wedstrijden, indien mogelijk, twee kleedkamers per team te reserveren. Als dat niet mogelijk is, is het de bedoeling om een kleedkamer gefaseerd te gebruiken. Rekening houdend met de beschikbare ruimte zijn steeds de volgende maximum aantallen personen gelijktijdig in de kleedkamers toegestaan.
 • Kleedkamers 1, 2, 3 en 4: 9 personen
 • Kleedkamers 5 t/m 12: 7 personen

Dringend verzoek is om niet langer dan nodig kleedruimtes te gebruiken. Kleedkamers dienen te allen tijde schoon achter gelaten te worden.

Materiaalgebruik
De materiaalkasten met ballen, markeringshoedjes en hesjes zijn voor alle teams weer beschikbaar. Spelers dienen voor een eigen drinkfles te zorgen. Aan alle trainers het dringende verzoek na iedere training de hesjes te wassen.

Vervoer van/naar uitwedstrijden
Vanaf 1 juli geldt er geen limiet meer op het aantal mensen dat samen in een auto mag zitten. Een mondkapje opzetten wordt geadviseerd indien passagiers uit verschillende huishoudens komen.

Publiek bij wedstrijden
Buiten is er plaats voor maximaal 250 mensen. Hoe we het aantal toeschouwers gaan monitoren, is nu nog niet bekend. Hierover volgt binnenkort nadere berichtgeving.

Kantine
In de kantine en op het terras zijn beperkte zitplaatsen beschikbaar. Alleen barpersoneel mag zich achter de bar bevinden. In de kantine het liefst met pinpas/contactloos betalen.

Bericht van de minister:

Maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden
De maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden die zijn opgedragen in aanwijzing 1712697-207530-PG d.d. 26 juni 2020 zijn aangepast. Hierbij de opdracht om voor te schrijven dat alle eet- en drinkgelegenheden, ongeacht het aantal bezoekers, gebruik dienen te maken van reservering, vooraf of bij aankomst, verificatie van gezondheid van bezoekers. Verder de opdracht om eet- en drinkgelegenheden te verplichten om aan alle bezoekers te vragen om hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen in verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat om de volgende gegevens:
 • volledige naam;
 • datum, aankomsttijd van het bezoek;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • toestemming. 

De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale GGD worden opgevraagd. De eet- en drinkgelegenheden moeten de gegevens 14 dagen bewaren en daarna vernietigen. Een keuze van een 1730398-208872-PG bezoeker om contactgegevens niet te geven, mag niet leiden tot het weigeren van de toegang tot de eet- of drinkgelegenheid.

Wij verzoeken een ieder de regels te respecteren en wensen allen een mooi voetbalseizoen toe.

Bestuur v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks