vvdes_banner_06.jpg
Op 9 juni vergaderde het Bestuur opnieuw via Microsoft Teams, waarbij alle bestuursleden “acte de presence” gaven en uitspraken dat dit hopelijk de laatste digitale vergadering is om de volgende in juli weer gewoon face to face plaats kan vinden. Langzaam aan vinden steeds meer verruimingen plaats en dat geeft ons moed om te zorgen dat onze vereniging er ook klaar voor is als we weer mogen. Weer mogen, wat klinkt dat goed, maar de eerste tijd gelden nog diverse regels, dus met beperkingen zullen we om moeten gaan. Weer mogen, de kantine weer open …

Opening kantine
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, de te hanteren regels nog niet exact bekend, maar wat het ook wordt, we zijn er klaar voor om donderdagavond 2 juli de deuren weer te openen. De openstelling van de kantine zal alleen op de donderdagavonden en zaterdagmiddagen zijn. De keuken zal tot nader order gesloten zijn.

Interieur kantine
In het kader van de opstelling van tafels en stoelen hebben we gekeken naar de aanschaf van nieuw interieur, dat stond reeds hoog op de agenda en is inmiddels in gang gezet. We hopen tijdig de nieuwe stoelen en tafels te ontvangen voor ingebruikname van de kantine per 2 juli.

Rookbeleid
We vragen opnieuw aandacht voor het rookbeleid: het is niet toegestaan te roken binnen de gehele accommodatie, dus ook niet op het terras. Houd daar allen rekening mee.

Kunstgras
Het ingestrooide laagje kurk net voor de sluiting van alle velden, lijkt een positieve actie. Uiteraard dienen de testen onder regie van Ten Cate nog plaats te vinden d.m.v. onder andere het spelen van wedstrijden.

Zomersluiting velden
Het bericht van de gemeente om tijdens de zomersluiting (22-06 tot 27-07) te moeten betalen voor gebruik van het kunstgrasveld is door ons onder protest geaccepteerd. Het besluit is genomen het veld zeer minimaal te gebruiken (enkele teams waren al ingedeeld tot 4 juli) en nieuwe aanvragen voor gebruik niet te honoreren, want heel veel gebruik in de komende periode betekend ook heel veel kosten. We gaan er een beetje vanuit dat per 27 juli de verruiming in het kader van trainingen en spelen van wedstrijden verder doorgevoerd is en dat per die datum alle teams weer volop gebruik van alle velden kunnen maken.

Familiedag 2020
De opgave voor de digitale familiedag loopt goed. De bingo voor de jeugd en de pub quiz voor de senioren zijn mooie activiteiten om dit rare seizoen af te sluiten. Hulde voor de organisatie. Opgeven kan nog steeds.

Seizoen 2020-2021
De voetbalcommissie is erg druk geweest de teamindelingen voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt de aanmeldingen bij de KNVB tijdig in te dienen. De volgende actie is een nieuw trainingsrooster op te stellen. DES VR1 heeft voor het komende seizoen een beperkt aantal speelsters. De commissie en bestuur zijn al een tijdje bezig tot een oplossing te komen, waarbij alle scenario’s worden bekeken. Ook een eventuele samenwerking met een Vrouwenteam van een andere vereniging is onderwerp van gesprek. Zodra er iets te melden valt, laten we dat weten.

Inname materialen en kleding
Alle materialen zijn ingenomen, zelfs 80% van de tassen staan alweer gereed voor het nieuwe seizoen. De inname verliep voorspoedig (men raakt aan het regime gewend). Vervangingskosten en schades zijn dit seizoen gelukkig aan de lage kant. Toch is 1 team weer de eenzame koploper daar waar het slecht beheer (lees: slechte tot geen verantwoordelijkheid) ten aanzien van kleding en materialen betreft. Schadepost € 350,-- De betreffende personen zullen daarop aangesproken worden. Ook hier geldt: Hulde aan de commissie, zij leveren voortreffelijk werk!!

Het Bestuur wenst iedereen een zeer prettige vakantie toe en we hopen u allen in goed gezondheid te mogen begroten aan het begin van het nieuwe seizoen.

Bestuur v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks