vvdes_banner_06.jpg
Nadat onze jeugdteams vanaf 6 mei weer mochten trainen hebben we de na berichtgeving vorige week door het kabinet onze protocollen aangepast en vandaag opnieuw voorgelegd aan de Gemeente Hellendoorn. Aan het einde van de middag ontvingen wij een positief bericht! Ook onze senioren-leden en het G-team mogen weer trainen met inachtneming van de geldende regels in onderstaand protocol!

Onderstaande protocol gaat in vanag donderdag 14 mei 2020.


Wij wensen iedereen veel voetbalplezier!

Bestuur v.v. DES


Protocol v.v. DES

Vanaf maandag 11 mei mogen ook degenen die ouder zijn dan 18 jaar georganiseerd buiten sporten mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden (voor jeugd t/m 18 jaar was dit al toegestaan, waarbij kinderen t/m 12 jaar ook zonder 1,5 meter afstand mogen voetballen). Goed nieuws natuurlijk voor iedereen die weer het veld op wil! Wedstrijden zijn nog niet toegestaan en er mag nog geen gebruik gemaakt worden van de kantine, gezamenlijke kleedkamers en douches. Er zijn geen restricties aan de groepsgrootte zolang men onderling maar 1,5 meter afstand houdt. Oefenstof en het gebruik van trainingsmaterialen zal volgens de richtlijnen van de KNVB hierop afgestemd zijn. 

Het trainen zal gepaard gaan met een flink aantal regels. Om ervoor te zorgen dat alles georganiseerd, beheersbaar, efficiënt en vooral veilig gebeurd, is daarom dit protocol opgesteld. De regels in dit protocol zijn leidend en zullen strikt gehandhaafd worden.

Het sportpark van v.v. DES is alleen open tijdens georganiseerde trainingen. Een potje voetballen buiten deze trainingstijden is niet toegestaan, de trainingen vinden op veld 2 (kunstgras) en veld 3 plaats en er zal worden getraind volgens een aangepast schema. Tussen de trainingen zit minimaal 10 minuten wisseltijd. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training, neem je eigen gevulde bidon mee, zorg voor een licht en donker shirt en ga direct na de training naar huis.


Trainingsschema DES-jeugd m.i.v. 14-05-2020

Maandag    
17:30 – 18:30 DES JO8 Veld 2A (Kunstgras)
18:40 – 19:50 DES MO15-1 Veld 2A (Kunstgras)
20:00 – 21:20 DES VR1 / DES VR25+ Veld 2A (Kunstgras)
17:40 – 18:50 DES JO11-4 Veld 2B (kunstgras)
19:00 – 20:10 DES MO17-1 Veld 2B (Kunstgras)
18:00 – 19:00 DES JO9 Veld 3
19:30 – 20:50 DES 6 / DES 7 / DES 35+ Veld 3
     
Dinsdag    
17:10 – 18:20 DES JO13-2 Veld 2A (Kunstgras)
18:30 – 19:40 DES JO11-1-2-3 / Keepers Veld 2A (Kunstgras)
20:00 – 21:30 DES 1 Veld 2A (Kunstgras)
17:00 – 18:10 DES JO13-1 Veld 2B (Kunstgras)
18:20 – 19:30 DES JO15-1 Veld 2B (Kunstgras)
19:50 – 21:20 DES 2 Veld 2B (Kunstgras)
18:40 – 19:50 DES JO15-2 Veld 3A 
18:00 – 19:10 DES JO13-3 Veld 3B 
19:40 – 20:50 DES JO17-1 Veld 3B
     
Woensdag    
17:30 – 18:30 DES JO7 / DES JO8  Veld 2A (Kunstgras) 
18:40 – 19:50 DES MO15-1 Veld 2A (Kunstgras)
20:00 – 21:20 DES VR1 / DES VR25+ Veld 2A (Kunstgras)
17:40 – 18:50 DES JO11-4 Veld 2B (Kunstgras)
19:00 – 20:10 DES MO17-1 Veld 2B(Kunstgras)
17:50 – 18:50 DES JO9 Veld 3A + 3B
19:00 – 20:10 Keepers meiden Veld 3A
19:20 – 20:50 DES 4 / DES 5 Veld 3B
     
Donderdag    
17:30 – 18:40 DES JO11-1-2-3 Veld 2 (Kunstgras)
19:00 – 20:10 DES JO13-1 Veld 2A (Kunstgras)
20:20 – 21:40 DES 1 Veld 2A (Kunstgras)
18:50 – 20:00 DES JO13-2 Veld 2B (Kunstgras)
20:10 - 21:30 DES 2 Veld 2B (Kunstgras)
18:20 – 19:30 DES JO13-3 Veld 3A
19:40 – 20:50 DES JO15-1 Veld 3A
18:30 – 19:40 DES JO15-2 Veld 3B
19:50 - 21:00 DES JO17-1 Veld 3B
     
Zaterdag    
09:00 – 10:00 Mini’s Veld 2A (Kunstgras)
10:20 – 11:20 DES JO7 Veld 2A (Kunstgras)
9:10 - 10:10 G-team Veld 2B (Kunstgras)
10:20 – 11:20 DES JO8 Veld 2B (Kunstgras)
pdf > Download hier het trainingsschema als pdf bestand (96 KB)

Voor de keepers van de senioren teams worden in deze periode geen keeperstrainingen gepland, zij trainen met de elftallen mee. Voor trainingen op zaterdag moet een aanvraag ingediend worden.         

 • voor elk team dient een trainer aanwezig te zijn;
 • daarnaast zijn er Corona-coördinatoren aanwezig; Het Bestuur en Commissieleden zorgen voor toezicht en het naleven van de regels conform het opgestelde protocol;
 • posters met alle geldende regels zijn aangebracht;
 • de hoofdcoördinator van de avond heeft toegang tot EHBO materialen en een AED is beschikbaar.

Coronaprotocol - Aankomst en vertrek sportpark 
 • het sportpark van v.v. DES is alleen geopend voor spelers die georganiseerd trainen, trainers en aangewezen Corona-coördinatoren;
 • ouders, verzorgers en andere toeschouwers mogen het sportpark niet betreden;
 • via de (hoofd)ingang aan de Duivecatelaan wordt het sportpark betreden (zie ook onderstaande grafische weergave); als een speler door een ouder of verzorger gebracht wordt dan geldt het ‘kiss and ride’ principe: de speler wordt op de parkeerplaats afgezet en loopt via de hoofdingang en/of de fietsenstalling naar het veld waarop hij/zij ingedeeld is; zorg ervoor dat het afzetten veilig gebeurd, kijk uit voor aankomende en vertrekkende auto’s en blijf niet wachten op de parkeerplaats of rond het sportpark;
 • kom zoveel mogelijk op de fiets of scooter. Parkeerruimte voor auto’s is beperkt, waarbij een aanbeveling geldt te parkeren aan het begin van de Duivecatelaan op de aldaar aanwezige parkeergelegenheden;
 • kom je op de fiets of scooter, rij dan via de Duivecatelaan naar de fietsenstalling bij het clubgebouw en stal je fiets/scooter; loop vervolgens naar het toegewezen trainingsveld volgens de hieronder aangegeven route; 
 • verlaat na afloop van de training direct het sportpark via de aangegeven route en ga naar huis; ben je met de fiets of scooter verlaat dan de fietsenstalling via de Duivecatelaan;
 • kom je als ouder of verzorger je kind ophalen, wacht dan op de parkeerplaats op uw kind; kom niet eerder dan het tijdstip waarop de training is afgelopen en houdt 1,5 meter afstand wanneer je in contact komt met andere wachtende ouders/verzorgers.
plattegrondCoronaprotocol - Ouders/verzorgers
Sinds 29 april is het voor jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten, met ingang van 11 mei is dat ook voor senioren het geval. Voor de verschillende doelgroepen zijn protocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor ouders.

Onderstaande maatregelen moeten gevolgd worden:

 • zorg alsjeblieft dat je de regels en afspraken met betrekking tot Corona en de trainingen met je kind doorneemt en eventuele vragen beantwoordt;
 • neem vooraf met je kind door op welk veld hij/zij zich dient te melden (zie ook het trainingsschema op de website van v.v. DES);
 • geef wat extra aandacht in de beginperiode en neem even door hoe de trainingen verlopen.
 • meld eventuele problemen bij de coördinator die altijd zichtbaar aanwezig is;
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de training of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de voetbalvereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de voetbalvereniging als er een training voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als je kind (ook milde!) klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);
 • breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de voetbalvereniging kunnen reizen, zorg dan dat je als ouder/ verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training op de voetbalvereniging;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de voetbalvereniging, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de voetbalvereniging. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op van de voetbalvereniging. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Coronaprotocol - Spelers
Sinds 29 april is het voor jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten, met ingang van 11 mei is dat ook voor senioren het geval. Voor de verschillende doelgroepen zijn protocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor voetballers.

Onderstaande maatregelen moeten gevolgd worden:

 • op de website van v.v. DES (vvdes.nl) zie je op welk veld je traint;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark;
 • meld je bij je trainer op het aangegeven veld;
 • stem voor een training met je trainer af of je zowel een licht- als donkergekleurd shirt mee moet nemen, want er wordt geen gebruik gemaakt van hesjes;
 • verlaat na afloop van de training direct het sportpark via de hiervoor beschreven route;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • wees voorzichtig in het verkeer;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • spelers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • bij de trainingen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
 • meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/ voetbalvereniging, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte;
 • kom alleen naar de voetbalvereniging als er voor jou een training gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de voetbalvereniging en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
 • houd met reizen naar de voetbalvereniging rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid;
 • kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep wanneer er meerdere trainingsgroepen op de voetbalvereniging actief zijn;
 • laat spelers vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers. Bij spelers tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de training de voetbalvereniging.
Coronaprotocol - Trainers/Begeleiders 
Sinds 29 april is het voor jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten, met ingang van 11 mei is dat ook voor senioren het geval. Voor de verschillende doelgroepen zijn protocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor trainers.

Onderstaande maatregelen moeten gevolgd worden:

 • zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen, zodat je gelijk kunt beginnen;
 • let op: trainen in hesjes is niet toegestaan; wanneer onderscheid in een trainingsvorm nodig is, zorg er dan voor dat elke speler een licht- en een donkergekleurd shirt bij zich heeft;
 • elk velddeel is voorzien van een aantal doelen; het verslepen van de doelen moet tot een minimum beperkt blijven en haal geen doelen van het velddeel waar je collega-trainer traint; de beschikbare doelen zijn evenredig over de velden verdeeld;
 • kom je met de auto, dan graag je auto parkeren aan het begin van de Duivecatelaan of op de daarvoor aangegeven posities.;
 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de voetbalvereniging waar je training gaat geven;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • bereid je training goed voor. Gebruik daarvoor de schema’s van de KNVB. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven te worden;
 • tracht bij je training vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 19+ te voorkomen;
 • gebruik bij je training waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
 • zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens de training anderhalve meter afstand moet worden gehouden;
 • denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de timing in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de training;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd anderhalve meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat spelers niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training. De spelers moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was je handen met water en zeep na iedere training;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
Coronaprotocol - Bestuurders
 • neem de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht;
 • instrueer trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier hun training kunnen uitvoeren;
 • denk na of het nodig is dat trainingen voorbereid worden en indien nodig onder begeleiding plaatsvinden;
 • laat activiteiten trainingen volgens een bezettingsschema;
 • houd er in de planning rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de voetbalvereniging ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten;
 • communiceer de regels van je voetbalvereniging met je trainers, spelers en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de voetbalvereniging;
 • instrueer trainers dat ze spelers bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • hang de hygiëneregels op bij de ingang van de voetbalvereniging én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • zorg op de accommodatie/ het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de anderhalve meter onderlinge afstand in acht;
 • zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en spelers de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • wat betreft clubhuizen/sportkantines/verenigings-horeca wordt onderzocht in hoeverre zij met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen;
 • zorg dat sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en spelers;
 • zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.
Coronaprotocol - Veiligheid & Hygiëneregels
Sinds 29 april is het voor jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten, met ingang van 11 mei is dat ook voor senioren het geval. Voor de verschillende doelgroepen zijn protocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor veiligheid en hygiëneregels.

Onderstaande maatregelen moeten gevolgd worden:

Alle inmiddels gebruikelijke maatregelen zijn en blijven van kracht:

 • nies en hoest in je elleboog, en gebruik je gezonde verstand!
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de voetbalvereniging;
 • douche thuis en niet op de voetbalvereniging;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de training aan op de voetbalvereniging en ga direct daarna naar huis.
Coronaprotocol - Opstart jeugdteams en sociale veiligheid
Om sportverenigingen op weg te helpen, heeft NOC*NSF een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd op een sociaal veilige manier aan te bieden.

Ondanks dat het coronavirus Nederland nog steeds in zijn greep heeft ziet het kabinet mogelijkheden om langzaamaan wat ruimte te creëren in de geldende maatregelen. Zo is er o.a. goed nieuws voor de sport, want de jeugd mag weer naar de sportclub. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april buiten met elkaar sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daar bij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Sportverenigingen kunnen hun aanbod voor deze doelgroep (waar nodig  in aangepaste vorm) dus weer gaan opstarten. 

 • maar hoe zorg je er nu voor dat je aan de ene kant het besmettingsgevaar minimaliseert en aan de andere kant de sociale veiligheid waarborgt? Doordat de vereniging minder druk is dan normaal zijn er ook een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Gedrag en omgangsvormen zijn in het nieuwe normaal nieuw voor iedereen, en tegelijkertijd gelden nog steeds dezelfde afspraken.
 • kortom, hoe kun je op een sociaal veilige manier sport aanbieden? Om sportverenigingen op weg te helpen hebben we een aantal tips geformuleerd om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verminderen.
 • wat mag wel en wat mag niet? Zie Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd voor de meest recente protocollen per leeftijd zoals die zijn opgesteld door NOC*NSF en de VSG.
 • richtlijnen sociale veiligheid
 • locatie: Kleedkamers blijven gesloten. De kinderen komen in hun sportkleding naar de locatie. Maak afspraken waar en hoe er kleding wordt bewaard en hoe daar toezicht wordt gehouden. Zijn dezelfde kleedkamerregels van toepassing en passend?
 • vergroot de zichtbaarheid van dat wat er op de locatie plaatsvindt. Ouders zijn (nog) niet gewenst aan de zijlijn, bekijk of er andere opties aanwezig zijn om hen wel deel te maken van de training (bijvoorbeeld vanuit de auto zicht op de training, of een online verbinding).
 • wijs ouders er op dat de kinderen geen kostbare voorwerpen bij zich hebben, de kleedkamers zijn gesloten dus veilig bewaren kan een probleem zijn. Denk dan aan geld of mobiele telefoons. Met minder mensen aanwezig kan ook de diefstalgevoeligheid van de locatie groter worden.
 • trainers en begeleiders: Zorg dat je met twee volwassenen aanwezig bent tijdens trainingen en communiceer naar ouders wie dit zijn. Op deze manier handhaaf je het vier-ogen principe doordat je als volwassene ook op elkaar let.
 • geef zoveel mogelijk training in groepen en vermijd individuele trainingen waar mogelijk. Individueel trainen kan in aanwezigheid van anderen zodat er geen afgezonderde 1 op 1 situatie ontstaat.
 • trainers, coaches, vrijwilligers etc. zijn alleen functioneel aanwezig omdat je een taak hebt en anders blijf je thuis. Vreemden worden aangesproken waarom ze zich op de locatie bevinden.
 • bestuurders: Misschien overbodig om te vermelden maar uiteraard blijft ook in het nieuwe normaal de gedragscode voor bestuurders, trainers en begeleiders, en sporters onderling van kracht. Deze gedragscodes zijn hier terug te vinden. Breng deze nogmaals onder de aandacht.
 • herhaal de huisregels en pas ze daar waar nodig (tijdelijk) aan bijv. afspraken over sociale media gebruik, foto’s maken en delen, gebruik van whatsapp groepen, aangepaste kleedkamerregels.
 • nodig ouders uit om ideeën aan te dragen om de sociale veiligheid op je vereniging te vergroten. Wat geeft hen op dit moment een gerust gevoel?
 • communiceer naar de ouders en de kinderen hoe je de sociale veiligheid hebt gewaarborgd en welke afspraken gelden. Bijv. in een nieuwsbrief of op je website.
 • communiceer de contactinformatie van de Vertrouwenscontactpersoon van je vereniging, bestuurder sociale veiligheid en/of die van de Vertrouwenscontactpersoon van je sportbond en het Centrum Veilige Sport. Gaat er iets mis dan weet men de juiste persoon te vinden.
 • ik maak mij zorgen over jeugdspelers en waar meld ik eventuele signalen? Afhankelijk van het signaal dat je hebt opgepikt kan je dit op verschillende plekken melden of je zorgen delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, Veilig Thuis (0800-2000), de politie, de wijkagent, buurtsportcoaches en gemeentelijke voorzieningen. Zie hier voor meer contact informatie. 
 • verder kan je kinderen die aangeven in de knel te raken doorverwijzen naar de Kindertelefoon (0800-0432) en naar de chat van FIER. Kijk zelf ook even wat daar staat aan tips en hoe het contact werkt.
 • je kunt altijd contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland via 0900 20 25 590 . Zij luisteren naar je verhaal en bekijken samen met jou welke (eventuele) stappen er gezet kunnen worden.
 • Laten we voor elkaar zorgen in deze tijd.

> link naar Protocol Gemeente Hellendoorn

> link naar Protocol verantwoord sporten NOC-NSF

pdf > link naar Poster RIVM (5.54 MB)


Bestuur v.v. DES

12-05-2020

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks