vvdes_banner_01.jpg

Zoals vele mensen invulling geven aan digitaal vergaderen, geldt dat ook voor ons. Natuurlijk zit je liever bij elkaar aan tafel, maar dat is nu nog niet mogelijk. Ook wij hopen, net als iedereen, dat de verruiming doorzet, maar uiteraard wel onder verantwoorde omstandigheden. Gelukkig mag onze Jeugd de trainingen weer hervatten en dat gaat per 06-05-2020 gebeuren. We hebben de goedkeuring van Gemeente/BLOS ontvangen op het door ons ingediende protocol en inmiddels een groep Coördinatoren aangesteld die alles in goede banen moeten gaan leiden. Hierbij doen wij een beroep aan alle leden om zeer goed kennis te nemen van alle aangereikte informatie omtrent de herstart van de trainingen. Met elkaar de voorschriften goed naleven is een absolute must. Alleen dan bestaat de mogelijkheid tot meer verruiming. Succes bij de herstart en veel plezier gewenst bij de sportbeleving.

Veel berichten komen voorbij over de posities waarin verenigingen nu verkeren en uiteraard heeft dat onze aandacht. Bijna dagelijks hebben we contact met elkaar om alles wat DES aangaat goed te monitoren, goed te reageren op zaken die een reactie verwachten, met maar één doel: met elkaar komen we deze periode door en gaan we er voor zorgen dat we als voltallige vereniging weer alles kunnen en mogen doen zodra de overheid en Gemeente/BLOS dat toestaan. Of een “normale” start van een nieuw seizoen in september mogelijk is, zal de tijd ons leren.

We hebben onlangs onze iets oudere leden een kaartje gestuurd om hen een hart onder de riem te steken. De ouderen onder ons hebben het extra moeilijk in deze periode, probeer hen daar waar het kan en mag te helpen en dat geldt natuurlijk ook voor anderen. De Horeca, middenstand en ga zo maar door, allemaal kampen zij met de moeilijkheden die deze periode met zich meebrengt. Veel acties worden opgezet om hen te helpen en we zien ook dat zakelijke activiteiten anders worden ingezet om toch nog iets te verdienen. Ook voor hen hopen wij dat verruiming snel mogelijk is en dat de opgelopen schades niet leiden tot sluiting, faillissementen of anderzijds grote problemen. Denk niet alleen aan onze vereniging, maar ook aan onze sponsoren.

Financiën
Als Bestuur zijn we dankbaar voor alle hulp die we aangeboden krijgen en wij doen een beroep op mogelijke tegemoetkomingen. Gelukkig verkeren wij in een financieel goede positie, maar natuurlijk lopen we veel inkomsten mis. Anderzijds zijn onze uitgaven ook minder en continu houden wij het financiële deel in de gaten. De actie die de Supportersvereniging heeft opgestart is een voorbeeld van een fantastisch initiatief met nu al een evenzo fantastisch resultaat. De teller staat ruim boven de € 5.000,-- en dat is eigenlijk een onwerkelijk bedrag. Zoals gezegd hopen we op meer verruiming en in ieder geval een competitiestart in september. Ook daarbij hebben we een doel: een goede begroting op kunnen stellen voor het seizoen 2020-2021 en hopelijk een resultaat presenteren wat draaglijk is. Positief denkend zien wij beide met vertrouwen tegemoet.

We hadden een aantal verbeteringen door willen voeren deze zomer, maar die gaan niet allemaal door. Zo zijn de aanpassingen in de keuken en aanpassingen interieur in de kantine voorlopig op hold gezet, want dergelijke investeringen passen niet in deze onzekere periode. Een aantal verbeteringen in de kleedkamers is alvast in gang gezet, want die moeten wel plaatsvinden. Zodra de kleedkamers weer gebruikt mogen worden, zijn de aanpassingen (o.a. nieuwe deuren) hopelijk gerealiseerd.

Nieuwe secretaris
We kunnen u melden dat Patrick Nieboer positief heeft gereageerd op onze benadering om secretaris van onze vereniging te worden. Het Bestuur is zeer content met de positieve reactie van Patrick en hij heeft per direct de taken van secretaris op zich genomen. Patrick, succes bij het vervullen van deze belangrijke functie.

Huishoudelijk Regelement
Na onze laatste ALV moest het Huishoudelijk Reglement gewijzigd worden en dat proces is inmiddels afgerond. Het gewijzigde HHR staat op onze site.

Rookbeleid
Wij willen het rookbeleid opnieuw onder de aandacht brengen: het is verboden te roken op het gehele sportpark, daar valt de clubaccommodatie (terras) ook onder. Houd u allen aan het Rookbeleid.

Voorgang kunstgras
Er is een laagje kurk aangebracht, hopelijk is dat de gewenste verbetering. Testen en blijvende monitoring vindt plaats onder regie van Ten Cate.

Voorraden kantine
Omdat de periode van geen activiteiten, dus ook sluiting kantine, verlengd is, moeten de overige voorraden (bijv. de diepvriesproducten) ook bekeken worden op houdbaarheid. Dat is inmiddels gebeurd en de voorraden worden te koop aangeboden.

InVorm

In overleg met de redactie is besloten dat de 4e editie van ons magazine InVorm niet uitgebracht zal worden, hetgeen een behoorlijke besparing met zich meebrengt.

Voetbalcommissie

We zijn op zoek naar iemand die bij DES de kar wil gaan trekken in het kader van (trainers)opleidingen. Opdracht voor iedereen is hierover nadrukkelijk na te denken en tijdens de volgende vergadering hierover verder te praten.

Vrouwen- Meisjesvoetbal

Invulling Vrouwen/Meisjes nieuwe seizoen wordt zeer binnenkort opgepakt, mede gezien het feit dat deels trainingen hervat mogen worden.

Klussen rondom in en rondom de accommodatie

Het klussen bij DES wordt medio mei opnieuw opgestart, uiteraard onder de RIVM-voorwaarden:

 • Vervanging van de deuren van kleedkamers wordt in gang gezet.
 • Aansluiten airco-units nog realiseren.
 • Handdrogers in toiletten nog aansluiten/plaatsen, incl. aanpassing wastafels.
 • In kantine/keuken/bar, e.d. dienen diverse lades en kasten opgeruimd te worden.
 • Voormalige DWF ruimte wordt nu voor gebruikt voor ………. ????
 • Plaatsen tafel(s) kantine
 • Statafels maken voor op terras (steigerhout is beschikbaar gesteld)

Materialen

 • Alle ballen zijn nagekeken, niet alles onder controle, wordt vervolgd.
 • Inname materialen (kleding, e.d.) wordt opgestart, omdat er toch geen wedstrijden meer gespeeld worden.
 • Er wordt in kaart gebracht welke gevolgen gebruik kunstgras heeft ten opzichte van slijtage materialen.

Activiteiten

 • Alle activiteiten tot 1 september zijn geannuleerd.
 • Een aantal A-com leden heeft te kennen gegeven te stoppen, maar nog wel deels betrokken wil blijven bij een aantal activiteiten. Dus op zoek naar versterking A-com.

Dit verslag en een greep uit een aantal besproken items tijdens onze bestuursvergadering willen wij graag met u delen. Normaal gesproken zien en spreken we elkaar bij DES, maar dat is al een behoorlijke periode niet van toepassing. Op deze manier blijft u op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging en wat er zoal speelt.

Blijf fit en gezond en hopelijk tot snel bij DES

Henny Broekman
Voorzitter

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks