vvdes_banner_00.jpg
Beste sportvrienden, leden van v.v. DES,

Het bestuur van v.v. DES heeft digitaal overleg gevoerd over het corona-virus, de corona-crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, waarbij duidelijk is: de door de overheid genomen maatregelen treffen ons als vereniging, maar zullen wij respecteren. De gezondheid van iedereen staat voorop.

Uiteraard heeft het bestuur zich moeten buigen over welke consequenties de maatregelen voor onze vereniging hebben, waarbij vooral gekeken is naar de korte termijn, omdat er nu nog veel onduidelijkheden zijn en elke dag weer anders kan zijn, want de berichten volgen zich in sneltreinvaart op, maar welke kant het op gaat is vooralsnog niet duidelijk. Wat belangrijk is; hoe gaat het verder na 6 april? Het laatste nieuws daarover is dat de overheid op dinsdag 31 maart bekent gaat maken hoe verder na 6 april. Voor nu is duidelijk dat de uitgesproken maatregelen volledig gevolgd worden door v.v. DES. De verscherpte maatregelen die maandag 23 maart bekend gemaakt zijn, geven enerzijds aan dat sportpark Gagelman tot 1 juni verboden gebied blijft, maar anderzijds geeft men aan dat het om vergunningsplichtige evenementen gaat. Nogmaals, hoe verder na 6 april vernemen we in ieder geval op 31 maart.

Het gevoerde overleg door het bestuur was noodzakelijk om met elkaar te bespreken hoe de club er voor staat en wat verder op ons pad komt. Tevens is het belangrijk met enige regelmaat publicaties naar onze leden te doen, zodat zij ook weten hoe wij tegen deze situatie aankijken, maar ook de situatie van de vereniging kenbaar maken met betrekking tot, noem het maar, oorzaak en gevolgen. De maatregelen die we moeten volgen zijn bij een ieder bekend.  

Het Dagelijks Bestuur (DB) is het aanspreekpunt voor alle leden van DES., die vragen hebben.

Het DB kun je bereiken via:
Met betrekking tot de activiteitenkalender is het volgende besloten:

Activiteiten:
Tot 1 juni en kort daarna worden de volgende activiteiten geannuleerd en/of op hold gezet, waarbij het opnieuw agenderen van een aantal activiteiten tot de mogelijkheden behoort, eventueel in afgeslankte of andere vorm:
 • Eieren zoeken annuleren (A-com)
 • Karaoke avond annuleren (A-com)
 • Medewerkers avond annuleren (Supportersvereniging)
 • Disco zwemmen annuleren (A-com)
 • Klaverjasmarathon annuleren (H. van Driel)
 • Mannenbingo annuleren (A-com)
 • Seizoen afsluiting Mini’s annuleren (A-com)
 • Seizoen afsluiting O7/O8 annuleren (A-com)
 • Voetbalkamp O9 annuleren (A-com)
 • 35+ Competitie annuleren (F. Krommendijk)
 • Lotenverkoop op hold (A-com, actie bij Bestuur)
 • Sponsortoernooi op hold (actie bij Bestuur)
 • Sponsorloop op hold (actie bij Bestuur)
 • Familiedag 2020 blijft voorlopig op de agenda staan (eventueel in een andere vorm)
Alle commissies zijn reeds geïnformeerd over de besluitvorming.

Of andere activiteiten via/door DES gepland zijn is niet bekend of niet opgenomen in de activiteitenkalender. We hopen dat we in juni toch nog een aantal evenementen kunnen en mogen organiseren om zodoende als DES-familie een gezamenlijke afsluiting van het huidige seizoen te kunnen laten plaatsvinden.

Inkomsten en uitgaven:
De lopende kosten van de vereniging gaan gewoon door, zoals het betalen van trainers, afdrachten aan Gemeente en KNVB, energiekosten, verzekeringen, etc. De inkomsten uit kantine moeten we volledig missen en het annuleren van de vele activiteiten betekenen ook wat dat betreft geen inkomsten. Met betrekking tot contributie: de contributieinning blijft gehandhaafd en dat is een verantwoorde-inning, omdat zoals reeds vermeld onze lopende kosten gewoon doorgaan, maar ook blijft de verplichting tot betaling van contributie die het lidmaatschap van DES met zich mee brengt, gehandhaafd. De huidige situatie in verband met corona brengt daarin geen verandering. We vragen daarbij om ieders begrip en steun, want dat zijn we zeker nodig.

De externe kosten Gemeente en KNVB gaan we indien mogelijk aankaarten voor restitutie en/of vrijwaring van betalingen. De betalingen aan trainers, verzorging en vrijwilligers worden niet stopgezet. De uitbetalingen in juni is een grote post en daarover zal in mei een besluit genomen moeten worden of die uitbetalingen 100% gestand kunnen houden. Vooralsnog blijft alles op 100% staan!

Blijf gezond, houd afstand, let op elkaar en hopelijk een snel wederzien,

Henny Broekman | Voorzitter v.v. DES
T (0548) 61 04 28
M 06 1393 6083
E

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks