vvdes_banner_08.jpg
Afgelopen week ontvingen we een brief van de gemeente waarin werd aangegeven dat in 2019 net als in 2016, 2017 en 2018 de gemeente een nalevingsonderzoek heeft uitgevoerd in het kader van de drank- en horecawet. Middels een minderjarige Mystery-Guest onder leiding van twee toezichthouders werd er geprobeerd om alcohol te kopen.

In totaal werden 20 vooraf geselecteerde verkooppunten in de gemeente Hellendoorn zoals sportkantines, café/restaurants, cafetaria’s, wijkgebouwen, supermarkten slijterijen bezocht. Maar bij 9 van de 20 gecontroleerde verkooppunten werd verkoop aan een minderjarig persoon geweigerd.

De afgelopen jaren heeft onze barcommissie zorg gedragen voor goede voorlichting aan het bar-personeel, is er een ID-scanner aangeschaft en worden onze minderjarige bezoekers d.m.v. diverse posters er op gewezen dat gebruik van alcohol voor minderjarigen niet wordt toegestaan. Daarnaast worden er tijdens evenementen polsbandjes uitgedeeld aan meerderjarige bezoekers zodat het barpersoneel makkelijk kan zien wie er wel of niet 18 jaar of ouder is.
In de ontvangen brief van de gemeente stond dat voetbalvereniging DES positief uit de test met de Mystery-Guest is gekomen.

Wij als bestuur zijn blij met het bereikte resultaat en zijn trots op ons gecertificeerde barpersoneel.

Voetbalvereniging DES is dus een club van NIX en wil dit ook graag blijven 😉

Ook het komende jaar zal de gemeente weer steekproefsgewijs een onaangekondigd bezoek brengen aan diverse verkooppunten in onze gemeente.


NIX18

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks