vvdes_banner_02.jpg
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari jl. werden zoals de laatste jaren gewoonlijk is ook de leden met een langdurig lidmaatschap in het zonnetje gezet. Ook zijn onze nieuwe ereleden en leden van verdienste gehuldigd.

In verband met de grote hoeveelheid te huldigen leden én om ervoor te zorgen dat de huldiging van een aantal (met name oudere) jubilarissen niet zou ‘ondersneeuwen’ in de drukte van de nieuwjaarsreceptie had het bestuur de leden die 40-jaar én langer lid zijn, samen met de nieuwe ereleden en leden van verdienste al om 13:30 uur uitgenodigd in de kantine. In aanwezigheid van familieleden kregen deze leden zo de aandacht die ze verdienden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 november werden Egbert Lohuis en Hans Priem benoemd tot Ereleden van v.v. DES. Van voorzitter Henny Broekman ontvingen Egbert en Hans de gouden DES-speld, een oorkonde en overige cadeaus.

Tonnie Borkent, Arend Bouwman, Bertus Hartgers, Bertus Tuller en Roelof Ros werden tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste. Hiervoor ontvingen de heren een oorkonde en de bijbehorende cadeaus.

Maar liefst 12 leden werden gehuldigd voor een lidmaatschap van 40 jaar of langer lid. Jaap Calkhoven werd door burgemeester Anneke Raven gehuldigd voor maar liefst 80-jaar lidmaatschap van v.v. DES. Naast de versierselen en cadeaus ontving Jaap uit handen van het bestuur ook een DES-shirt met Calkhoven 80.

Broers Joan en Rudy Berentschot werden beide gehuldigd voor hun 60-jarig lidmaatschap.

Pieter Molenaar en Jan-Peter Hut kregen hun versierselen omdat ze 50-jaar lid zijn van v.v. DES.

Tot slot werden Martijn Fransen, Kees Hengstman, Frank van Petersen, René Ponsteen, Herman Nieuwenhuis, Geert van de Merwe en Winnie Muller gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap.

Om 15:00 uur startte de nieuwjaarsreceptie met een toespraak van voorzitter Henny Broekman, na zijn toespraak werden de leden die 12,5 en 25 jaar lid zijn van onze vereniging gehuldigd.

Voor 25 jaar lidmaatschap werden nog eens 6 leden gehuldigd: Jeroen Heerdink, Thijs Broeze, Gijsbert Weststrate, Jelle van Egmond, Niek Mulder en Ton Roelofs,

Voor 12,5 jaar lidmaatschap werden maar liefst 16 leden gehuldigd: Renzo Poelakker, Mauro Weststrate, Ruben Tijhof, Nienke Velnaar, Nadyne Ruiter, Jorien KleinJan, Sunihta Molenaar, Guus Kuyper, Paul Deink, Peter van der Sluis, Henk Boerman, Leandro Picanussa, Rick de Wilde, Django van Dolen, Matthijs Scholten, en Sam List.

voor een fotoverslag KLIK HIER

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks