vvdes_banner_07.jpg
Henny Broekman is maandagavand 11 november tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering door de leden herkozen als voorzitter van Voetbalvereniging DES.

Henny was statutair aftredend maar herkiesbaar. Jan Heerdink had zich ook kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. Middels een schriftelijke stemming gaven de leden de voorkeur aan de voortzetting van het voorzitterschap van Henny Broekman.

Henny Broekman is sinds 7 mei 2012 voorzitter van v.v. DES. Sinds die tijd heeft de totale organisatie en accommodatie een facelift ondergaan en is DES op alle vlakken weer op de kaart gezet. Het bestuur is kwantitatief en kwalitatief goed op orde met een sterke bezetting van de diverse commissies. Het bestuur ziet de toekomst dan ook positief tegemoet. Door eendrachtige samenwerking zal ze laten zien waar DES voor staat. Een familie club waar iedereen zich thuisvoelt!

Ronald Scholten was als bestuurslid voetbalzaken ook statutair aftredend maar herkiesbaar. Ronald heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie met 4 jaar te willen verlengen.

Secretaris Harry van Driel heeft afscheid genomen van het bestuur. We willen Harry ook via deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet in de zes jaar die hij als secretaris in het bestuur heeft gezeten.

Voor de functie van secretaris heeft het bestuur nog geen kandidaat gevonden. Mochten jullie nog iemand weten, of denk je dat is misschien wel iets voor mij? Dan horen we dat natuurlijk graag.

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks