vvdes_banner_06.jpg
Op 10 februari 2019 is Ben van de Velden overleden. Hij is 74 jaar geworden.

Ben werd in 1963 voor het eerst lid van onze vereniging. Na een uitstapje van enkele jaren werd hij op 1 mei 1975 opnieuw ingeschreven bij DES en dat betekent dat hij 43 jaar onafgebroken lid is geweest.

Samen met zijn broers speelde hij jarenlang in ons 1e elftal. Hij was een begenadigd voetballer en speelde in totaal 181 wedstrijden in de verdediging van ons vlaggenschip waarin hij vijf keer doel trof. Dit is bij velen in het geheugen blijven hangen want in 2012 werd hij gekozen in het Beste Team Aller Tijden. Daarnaast is hij nog een aantal jaren jeugdtrainer geweest van on-der andere A1 en B1.

In 1965 was hij lid van de bouwploeg. Zij hebben er voor gezorgd dat ons eerste clubgebouw gestalte kreeg.

Ben was met grote regelmaat op het sportpark, met name om de verrichtingen van het 1e elftal te bekijken en deze verrichtingen samen met zijn voetbalvrienden onder de loep te nemen.

In Ben verliezen we een dierbaar lid van de DES-familie en zullen we hem als zodanig ook blijven herinneren.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Bestuur v.v. DES

ben vdvelden

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks