vvdes_banner_05.jpg

Voorzitter Henny Broekman heette de 63 aanwezige leden welkom, 8 leden hadden de moeite genomen om zich af te melden. In het openingswoord keek Henny Broekman terug op het afgelopen seizoen, waarna secretaris Harry van Driel onder andere de notulen van de vorige ALV en het secretariaatsverslag behandelde.

Punt 4 op de agenda behelst de vraag van een aantal leden om toestemming te verkrijgen voor het spelen van finales op zondag. Het is niet aan de orde om op zondag wedstrijden te spelen. Het kan echter voorkomen dat een team meedoet aan een toernooi en daar goed presteert. De finalewedstrijden worden dan vaak op de zondag gespeeld. Aangezien de statuten dit verbieden, wordt gevraagd de statuten hierop aan te passen. Een meerderheid van de aanwezige leden stemden voor, waardoor er een extra vergadering ingepland dient te worden.

Verder is er besloten om per 1 januari 2019 een contributieverhoging door te voeren.

De nieuwe bedragen zijn als volgt bepaald:

Senioren 19 jaar en ouder, actief     20,00
Senioren 25+/35+ voetbal   14,30
Senioren 19 jaar en ouder, rustend    7,50
Jeugd, 15 t/m 18 jaar       13,00
Jeugd, 12 t/m 14 jaar   11,00
Jeugd, 6 t/m 11 jaar    10,00
Jeugd, 4 t/m 5 jaar, mini’s    6,00
Jeugd 0 t/m 3 jaar   0,00
G-voetbal    10,00

Tijdens de presentatie van de financiële gegevens door Arnold Titsing en Hans Lohuis valt te zien dat de club, ondanks de vele aanpassingen en vernieuwingen van het afgelopen jaar, de zaakjes goed op orde heeft.

Ook deze ledenvergadering is er een (her)verkiezing van bestuursleden. Ellen Nieboer heeft zich herkiesbaar gesteld. Aangezien er verder geen kandidaten zijn is de verkiezing een formaliteit en kunnen we Ellen feliciteren met haar tweede bestuurstermijn.

Aan het einde van de  vergadering geeft Ronald Scholten een uiteenzetting van het reilen en zeilen ten aanzien van het voetbalgebeuren.

Voordat de ledenvergadering wordt afgesloten geeft voorzitter Henny Broekman nog aan wat de plannen van het bestuur voor de komende seizoen zijn.

Ook de leden worden de in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen tijdens de rondvraag, waarna iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid en gaat de voorzitter over tot het sluiten van de vergadering.

Bestuur v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks