vvdes_banner_07.jpg
Sinds 2013 hebben we binnen onze voetbalvereniging een vertrouwenspersoon. v.v DES wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er immers alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Charlotte Gasman was de afgelopen 5 jaar onze vetrouwenspersoon. Maaike Broeze neemt het stokje over van Charlotte Gasman. In het dagelijks leven is Maaike werkzaam in de jeugdzorg. Maaike is bereikbaar via het e-mailadres:

Wat doet een vertrouwenspersoon:
Ze luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ze doet niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

>> Meer informatie vindt je hier

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks