vvdes_banner_06.jpg

Graag vraag ik jullie aandacht voor een actueel probleem binnen DES: het tekort aan scheidsrechters!

De afgelopen jaren is het aantal voetballende leden bij DES flink gestegen, en logischerwijs daarmee ook het aantal te spelen wedstrijden op de zaterdag. Velen kennen de volle kleedkamers en velden, vooral in de ochtend. Tegelijkertijd is er een duidelijke tendens zichtbaar dat het aantal (club-) scheidsrechters afneemt. Tot nu toe is het steeds gelukt om de wedstrijden doorgang te kunnen laten vinden op de zaterdag, waarvoor dank aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen.

Door het geringe aantal actieve, beschikbare clubscheidsrechters voor komend seizoen moeten we nog creatiever worden om alle wedstrijden door te kunnen laten gaan op de zaterdag. Vandaar dat we de volgende regelingen per 1 september 2018 gaan invoeren:

  1. Alle jeugdteams, spelend op een kwart veld of kleiner (JO-10 en jonger), zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een spelbegeleider (zoals de KNVB dit noemt sinds seizoen 2017-2018)*.
  2. De jeugdteams die spelen op een half veld of groter, krijgen een scheidsrechter aangesteld door de club. Dit kan een clubscheidsrechter zijn of een lid van een seniorenteam (zie c).
  3. De seniorenteams (dames + heren) dienen een keuze te maken uit de volgende opties:
    1. Het seniorenteam regelt zelf een vaste scheidsrechter voor elke thuiswedstrijd die men speelt. Deze scheidsrechter is geen actieve clubscheidsrechter (maar mag dat uiteraard wel worden!).
    2. Het seniorenteam wordt vast gekoppeld aan een jeugdteam, dat op dezelfde zaterdag in de ochtend thuis speelt. Men zorgt er zelf voor dat een lid van het seniorenteam het jeugdteam begeleidt als scheidsrechter **. Indien dit correct verloopt, krijgt het seniorenteam ‘s middags een (club-)scheidsrechter toegewezen.

Op deze wijze hopen we alle wedstrijden van passende begeleiding te kunnen (blijven) voorzien.

Echter blijft daarmee de spreekwoordelijke spoeling in (club)scheidsrechters dun. Vandaar bij deze een oproep aan een ieder, om eens te informeren binnen de eigen familie en/of vriendengroep, of er mensen zijn die interesse hebben om de fluit op te pakken. Frequentie en wensen zijn altijd bespreekbaar, en uiteraard biedt DES de mogelijkheid aan om een scheidsrechtercursus te volgen.

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Neem dan contact op met Robert van der Veen om eens van gedachten te wisselen (mail: , telefoon: 06-82894180)!

* Wie spelbegeleider wil worden, hoeft niet per se zelf te voetballen. Ook ouders kunnen deze rol bijvoorbeeld prima invullen. Voor meer informatie over het hoe en wat, klik op bijgaande link: https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10496/flyer-rol-spelbegeleider

Wie hier belangstelling voor heeft, kan zich aanmelden bij de vereniging: bij de leiding van een jeugdteam, de scheidsrechtercoördinator of verantwoordelijke vanuit het jeugdbestuur.

** Bestuur/voetbalcommissie draagt zorg voor voldoende scheidsrechterkleding en -materiaal.

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks