vvdes_banner_05.jpg

Op woensdag 15 augustus overleed Jan Hut, Lid van Verdienste. Hij is 87 jaar geworden.

Jan was een graag geziene gast in de kantine. Hij was altijd in voor een praatje en met zijn gulle lach bracht hij vrolijkheid in de kantine. Rustig genietend van zijn drankje werd zaterdagsmiddags de wedstrijd van het 1e en 2e elftal geanalyseerd. Vooral de verrichtingen van zijn kleinzoon Thijs-Jan werden op de voet gevolgd. Vaak hield hij na de wedstrijd een speler aan om de wedstrijd na te bespreken en/of complimenten te geven voor zijn spel. Ondanks het feit dat zijn gezondheid het laatste jaar achteruit ging, was Jan toch nagenoeg iedere week nog aanwezig in de kantine en bij de wedstrijden.

Jan werd in oktober 1965 lid van onze vereniging, waar hij zich op allerlei vlakken heeft ingezet. Jan heeft zitting gehad in het Hoofdbestuur. Eerst als 2e voorzitter om vervolgens in 1974 de voorzittershamer van Albert Pekkeriet over te nemen.

Daarnaast zat hij in de Supportersvereniging, waarvan hij ook nog enkele jaren voorzitter is geweest. Hij maakte deel uit van het organisatiecommissie (10x6=DES) voor het 60-jarig bestaan van de vereniging in 1982. Deze commissie ging na het jubileumfeest verder als Sponsorcommissie en Jan heeft tot 1986 hierin zijn steentje bijgedragen. Het programmaboekje bij thuiswedstrijden van het 1e elftal werd mede door hem bedacht en uitgewerkt. Van 1996 tot 2000 was Jan omroeper bij thuiswedstrijden van DES 1. Verder maakte hij deel uit van de Ziekenboeg. Leden die ziek of geblesseerd waren konden rekenen op een bezoekje van Jan of één van de andere ‘pastors’ om te horen hoe het met de patiënt ging. Vele jaren heeft hij het clubblad bij de leden bezorgd en tot 2016 maakte hij nog deel uit van de Schoonmaakploeg.

Voor zijn verrichtingen werd Jan in mei 2000 terecht benoemd tot Lid van Verdienste.

In Jan verliezen we wederom een dierbaar lid en we zullen hem als zodanig ook blijven herinneren.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren veel sterkte toe dit verlies te dragen.


Bestuur en leden v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks