vvdes_banner_03.jpg

U heeft via de social media berichten kunnen lezen, die geplaatst zijn door De Zweef met betrekking tot besluitvorming in hun Extra Algemene Ledenvergadering ten aanzien van het onderwerp kunstgras op sportpark Gagelman.
Zoals reeds bekend loopt het proces voor realisering van 2 kunstgrasvoetbalvelden al geruime tijd en vindt hierover binnenkort, 10 juli, besluitvorming plaats door de Gemeenteraad.

Het voorstel is om voor DES speelveld 2 als kunstgrasveld aan te merken, waarbij oefenveld C dan omgezet gaat worden naar een voetbalveld i.p.v. trainingsveld. Het aan te leggen kunstgrasveld op veld 2 voldoet aan alle criteria/KNVB normen en wordt, indien goedkeuring door de Gemeenteraad volgt en daar gaan we wel vanuit, nog dit jaar gerealiseerd. Of het kunstgrasveld (veld 2) aan het begin van de competitie al gereed is, wordt na goedkeuring bekend, want een exacte planning voor de realisering van 4 kunstgrasvelden (1x DES / 1x Hockey / 1x Hulzense Boys en 1x De Zweef) is nog niet voorhanden.

We zijn erg content met het proces dat nu loopt en zien besluitvorming door de Gemeenteraad met vertrouwen tegemoet en zien dan ook uit naar de realisatie en in gebruik name.

Omdat De Zweef voor realisatie op haar hoofdveld heeft gekozen en daarmee extra kosten gepaard gaan, is door hen de routing via een Extra Algemene Ledenvergadering ingezet. Het bij De Zweef te realiseren veld heeft een innovatief karakter, maar voldoet evenals het te realiseren kunstgrasveld aan DES zijde volledig aan alle criteria en KNVB normen.

Nogmaals, v.v. DES is zeer content met het proces tot nu toe en de beoogde voortzetting/realisering.

Bestuur v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks