vvdes_banner_08.jpg

De Rabo Clubkascampagne heeft dit seizoen bijna € 1000,- opgeleverd. Minder dan vorig seizoen maar nog steeds een heel mooi bedrag! Stephan Roelofs van Rabobank Noord-West Twente overhandigde Arnold Titsing als afgevaardigde van het bestuurd de cheque. Wij zullen dit bedrag gebruiken voor het verder verduurzamen van onze accommodatie.

Wij willen de Rabobank en haar leden die op voetbalvereniging DES hebben gestemd hartelijk bedanken!

20180530 raboclubkascampagne

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks