vvdes_banner_08.jpg
Op 29 april 2018 overleed Gerrit Hengstman. Hij is 75 jaar geworden.

Gerrit was een graag geziene gast op het sportpark. Hij was nagenoeg elke zaterdag op het sportpark te vinden en ook doordeweeks verrichtte hij er regelmatig allerhande klusjes. Zaterdag na de wedstrijd zat hij meestal aan de stamtafel om onder het genot van een borreltje met zijn leeftijdsgenoten de lopende zaken binnen de vereniging te bespreken.

In juni 1968 werd Gerrit lid van onze vereniging en heeft hij zich met name binnen de jeugdafdeling zeer verdienstelijk gemaakt. Meerdere jaren was hij pupillenleider. Ook trad hij toe tot het jeugdbestuur waar hij vele jaren zijn ziel en zaligheid in legde. Verslagen van het Jeugdbestuur werden in die tijd door hem geschreven en die waren uiterst correct opgesteld. Dit was dan ook de reden dat hij het zeer waardeerde als de secretaris van de vereniging ook een goed jaarverslag afleverde. Dit kreeg men dan ook steevast te horen.

Een Algemene Ledenvergadering was niet compleet zonder de vragen en kritische noot van Gerrit. Niet iedereen kon het altijd even goed waarderen omdat menig vergadering hierdoor nogal eens uitliep. Het bestuur daarentegen en ook menig lid vond het echter prachtig. Je kon er van zeggen wat je wilde, maar Gerrit las de bestuursstukken van voor naar achter en terug en wees je daarna op de inhoudelijke fouten. En ook iedere komma die niet goed stond kwam aan bod.

Afgelopen  week werd Gerrit opgenomen in het ziekenhuis en hij  zou op 30 april worden opgenomen in het Hospice. Tijd om hem daar op te zoeken was ons niet meer gegund.

In Gerrit verliezen we een dierbaar lid van de DES-familie en zullen we hem als zodanig ook blijven herinneren.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren veel sterkte toe dit verlies te dragen.

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks