vvdes_banner_06.jpg
Voorzitter Henny Broekman heette de 62 aanwezige leden welkom, 7 leden hadden de moeite genomen om zich af te melden

In het openingswoord keek Henny Broekman terug op het afgelopen seizoen, waarna secretaris Harry van Driel onder andere de notulen van de vorige ALV en het secretariaatsverslag behandelde en waar nodig door de vergadering werden gecorrigeerd.

Tijdens de presentatie van de financiƫle gegevens door Arnold Titsing en Hans Lohuis valt te zien dat de club, ondanks de vele aanpassingen en vernieuwingen van het afgelopen jaar, de zaakjes goed op orde heeft.

Ook deze ledenvergadering is er een (her) verkiezing van bestuursleden. Zowel Patrick Nieboer (PR/media/communicatie) als Harry van Driel (secretaris) zijn herkiesbaar. Aangezien er verder geen kandidaten zijn is de verkiezing een formaliteit en kunnen we de heren feliciteren met hun tweede bestuurstermijn. Als nieuw bestuurslid word Evert van der Steege voorgedragen. Evert was in januari al gepresenteerd als bestuurslid en heeft sinds die tijd ook al meegedraaid. Dit deed hij met volle overgave. Als bestuurslid accommodatie ging hij er direct vol tegenaan en dit heeft inmiddels geresulteerd in meerder noodzakelijke aanpassingen/vernieuwingen in en aan onze prachtige accommodatie. Derhalve dus een zeer goede aanwinst voor het bestuur hetgeen de gehele vergadering ondersteunde met een goedkeurend applaus. Hiermee is de benoeming een feit geworden.

Aan het einde van de  vergadering presenteert bestuurslid voetbalzaken Ronald Scholten het nieuw geschreven Jeugdbeleidsplan. Meerdere personen hebben zich het afgelopen jaar bemoeid met het  opstellen van dit Jeugdbeleidsplan. Naast Ronald Scholten waren vooral Stefan Boernama en Anne Post de drijvende kracht achter dit plan. Dit beleidsplan zal de komende jaren door de gehele jeugdafdeling gebruikt gaan worden. De hoop wordt uitgesproken dat voetbalvereniging hier de komende jaren de vruchten van kan plukken.

Voordat de ledenvergadering wordt afgesloten geeft voorzitter Henny Broekman nog aan wat de plannen van het bestuur voor de komende seizoen zijn.  Ook de leden worden de in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen tijdens de rondvraag, waarna iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid en gaat de voorzitter over tot het sluiten van de vergadering.

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks