vvdes_banner_06.jpg
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 november 2022 zijn door het bestuur zeven leden voorgedragen voor een bijzondere benoeming. Ellen Nieboer, Harry van Driel, Arnold Titsing, Geert van de Merwe, Henk Heerdink, Marty Poelakker en Tinus Mooibroek ontvingen vanwege hun bijzondere verdiensten voor onze vereniging een benoeming tot lid van verdienste van vv DES.

Afgelopen zaterdag 7 januari voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie kregen de nieuwe leden van verdienste in het bijzijn van hun familie een oorkonde en de bijbehorende cadeaus uitgereikt door het bestuur.

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks