vvdes_banner_07.jpg
Nu het kabinet de coronamaatregelen met ingang van zaterdag 5 juni verder versoepeld, komen er ook weer meer mogelijkheden om wedstrijden te organiseren en de kantine te openen.

DES trekt zich terug uit de KNVB regioCUP:
DES heeft zich zoals als al eerder aangegeven terug getrokken uit de deelname aan de KNVB-Regio CUP in de maand juni. Als alternatief worden er tussen de clubs uit de gemeente Hellendoorn in de maand juni onderlinge oefenwedstrijden georganiseerd. Via de gebruikelijke kanalen zult u op de hoogte worden gehouden.

Senioren:
Ook senioren mogen vanaf aanstaande zaterdag weer samen trainen zonder de 1,5 meter afstand in acht te houden. Ook mogen er onderlinge wedstrijden worden gespeeld tussen teams van dezelfde vereniging.

Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden.
Met de verruimde maatregelen is ook bekend geworden dat de kleedkamers en douches weer mogen worden gebruikt. Uiteraard nog wel met de basismaatregelen in acht nemend, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand.

De kantine en het dakterras zijn zaterdagmiddag vanaf 15:00 tot 19:00 uur geopend
Sportkantines (en terrassen) zijn gelijkgetrokken met de reguliere horeca en mogen dus weer open. Er mogen 50 mensen op het dakterras en 50 mensen binnen in de kantine. Er gelden dezelfde voorwaarden als die ook voor de horeca geformuleerd zijn.

• Er mogen maximaal 4 mensen aan een tafel tenzij ze jonger zijn dan 12 jaar of uit een gezamenlijk hushouden komen.
• Registatie is verplicht
• Iedereen moet zoveel mogelijk blijven zitten
• Als je loopt draag je een mondkapje
• Volg aanwijzingen van het kantinepersoneel op
• Als je klachten hebt blijf je thuis!

Als iedereen zich aan deze regels blijft houden kunnen we de (her) opening van onze kantine gezamenlijk tot een succes maken.

Activiteiten:


Vrijdagavond 27 augustus: Nieuwe activiteit als start van een nieuw seizoen
Normaal wordt er ieder jaar een grote verloting georganiseerd waarbij alle leden proberen zoveel mogelijk loten te verkopen, de opbrengst van deze verloting brengt ieder jaar een prachtig bedrag op voor onze jeugd. De verloting is in mei vanwege corona niet doorgegaan.

Door de verloting te vervangen door een sportieve activiteit voor onze jeugdleden gaan we samen proberen een mooi bedrag op te halen op vrijdagavond 27 augustus aanstaande. We organiseren een ludieke sponsorloop met hindernissen voor alle jeugdleden. Wij zorgen voor een leuk parcours met een aantal uitdagende hindernissen en de muzikale omlijsting. Zorgen jullie voor de sponsoren? Tzt worden jullie hierover geïnformeerd.

Zaterdag 28 augustus: Familiedag 2021
De jaarlijkse familiedag wordt verplaatst naar zaterdag 28 augustus, noteer deze datum dus alvast in je agenda.

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks