vvdes_banner_00.jpg
Wij hebben nog steeds te maken met Coronamaatregelen die een ALV 2020 in ons clubhuis onmogelijk maken. Eerder lieten we jullie al weten om de ALV van november jl. met 4 maanden uit te stellen. Omdat we ervan uitgaan dat de maatregelen omtrent corona ook de komende weken/maanden geheel dan wel deels nog van kracht zullen zijn, hebben we besloten de Algemene Ledenvergadering van 22 februari a.s. online te laten plaatsvinden.

De ALV 2020 zal dus plaatsvinden op maandag 22 februari 2021, om 20.00 uur. Dit gebeurt online via Microsoft Teams.

Agenda:
We houden voor de digitale ALV dezelfde agenda aan zoals we deze ook al hebben gedeeld voor de ALV van 11 november jl.
> Klik hier voor de agenda

Deelnemen aan de ALV 2020:
Wil je deelnemen aan de ALV stuur dan een email naar .  Je ontvangt dan uiterlijk vrijdag 19 februari een link waarmee u kunt inloggen bij de digitale ALV.

Vergaderstukken:

Wil je de vergaderstukken van te voren inzien stuur dan een e-mail naar voor verdere instructies.

Microsoft teams:
Voor degenen die nog nooit gebruik hebben gemaakt van Microsoft Teams, hebben we alvast een handleiding gemaakt.
pdf Download de handleiding hier! (133 KB)

Hopelijk hebben we u zo voldoende geïnformeerd. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met het bestuur, bij voorkeur via email

We hopen u digitaal te ontmoeten op maandag 22 februari aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Patrick Nieboer
Secretaris v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks