vvdes_banner_02.jpg
Na de persconferentie van dinsdag 03-11-2020 is duidelijk geworden dat we voorlopig nog niet aan competitiewedstrijden hoeven te denken, dat we nog niet met groepen van 18 jaar en ouder mogen/kunnen trainen, dat onze kantine tot nader order gesloten blijft. Deze maatregelen waren tijdens de aansluitende bestuursvergadering onderwerp van gesprek. De vergadering vond overigens plaats via MS Teams, zodat niemand de deur uit hoefde. Blijf thuis is ook één van de maatregelen die al geruime tijd gelden, zoals ook de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes. Als je de volledige pakketten aan maatregelen leest van de diverse instanties wat je als vereniging nog wel, maar vooral niet mag doen, worden we allerminst vrolijk van de huidige situatie, die al is ingezet half maart en met een gedeeltelijke onderbreking in de zomermaanden doorloopt tot en met ???, wie weet wanneer. De vereniging mist natuurlijk veel: de onderlinge contacten, het kunnen bieden van alle sportmogelijkheden aan iedereen, de strijd in de competities, saamhorigheid binnen de vereniging, meelevend publiek langs de lijn, gezelligheid in de kantine en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zeer belangrijk is de steun die we in deze periode ontvangen. Met name onze leden en sponsoren zijn wij erg dankbaar voor hun onverbiddelijke ondersteuning. Nagenoeg geen opzeggingen helpen enorm om ons door deze periode te helpen. Daarvoor spreken wij een groot DANKJEWEL uit.

Ook dank voor de stemmen die zijn uitgebracht in het kader van de Rabobank actie RABO ClubSupport. Die actie leverde het fantastische bedrag op van € 1.683,-- Zeer welkome inkomsten in een periode die heel veel inkomsten mist, terwijl veel uitgaven wel doorgaan. Met elkaar blijven we heel alert op de financiële positie van onze club, want we willen DES natuurlijk niet ten onder laten gaan en zullen er alles aan doen om, zodra het weer mag, samen sterk voor de dag te komen.

Trainen voor 18 jaar en ouder is de komende weken niet mogelijk bij DES, want trainen met maximaal 2 personen is niet te doen. Daarbij willen ook wij de contactmomenten en reisbewegingen tot een minimum beperken, dus voorlopig blijft het bij trainen voor de leeftijden tot en met 17 jaar. Ook het spelen van onderlinge wedstrijden behoort daarbij tot de mogelijkheden en daar wordt al op een juiste wijze invulling aangegeven, met name op de zaterdagochtenden. De vrijwilligers die dit mogelijk maken verdienen daarvoor een pluim. De jeugd blijft in ieder geval in beweging, maar we doen ook een beroep op de andere leden om er voor te zorgen dat je niet geheel stil valt, want de KNVB praat over Plan B, het voortzetten van de competities per 16 januari 2021. Een besluit of dat mogelijk is, wordt pas half december genomen, zodat een eventuele voorbereidingstijd zeer minimaal is, met daarbij ook nog de Kerstdagen, Oudejaars- en Nieuwjaarsdag en het feit dat velen hopelijk kunnen genieten van veel vrije dagen en/of vakantie. Plan B voorziet in het uitspelen van de competitie. De bekerwedstrijden vervallen in het geheel en er wordt geen nacompetitie gespeeld. De speelkalender wordt doorgetrokken tot eind juni en dan zou het spelen van alle wedstrijden mogelijk moeten zijn. Nogmaals, de KNVB komt half december met een besluit wat wel of niet tot de mogelijkheden gaat behoren.

Voor DES is het Plan ? We hebben geen enkele zekerheid wat, wanneer gaat gebeuren. Wij sturen aan op Safety First, leef de maatregelen na en ga met elkaar de strijd aan tegen het virus. Blijf de vereniging steunen met positieve gedachten en waar mogelijk de vrijwillige inzet om te zorgen dat actieve sport mogelijk blijft voor die groepen die dat nu ook mogen beleven en dat we zo snel mogelijk weer met z’n allen verantwoord kunnen sporten.

Een greep uit besproken zaken willen wij graag met jullie delen:
 • De Algemene Leden vergadering is uitgesteld tot eind februari.
 • Binnenkort wordt nagekeken hoeveel en welke jubilarissen gehuldigd zouden moeten worden.
 • Info ontvangen van sportparkbeheerder Eduard Kruiper over hangjeugd op Gagelman en de rotzooi die zij achterlaten. Camerabeelden verschaffen geen duidelijkheid i.v.m. de slechte weersomstandigheden. Wijkagent Wim Nieuwenhuis is ook geïnformeerd en er is aangestuurd op controle door politie.
 • De 1e bestelling van DES-mondkapjes verliep voor wat betreft de afname zeer voorspoedig. Een vervolg bestelling wordt niet gedaan, want een beperkte afname brengt te hoge kosten met zich mee.
 • Voor de Kerst wordt de volgende editie van ons magazine InVorm uitgebracht.
 • De KNVB geeft regelmatig info over mogelijkheden die verenigingen in deze periode zouden kunnen gebruiken om het hoofd boven water te houden.
 • Alle mogelijke maatregelen en compensaties i.v.m. Covid-19 worden in de gaten gehouden en waar mogelijk wordt daarop actie ondernomen.
 • De kosten voor het Sinterklaasfeest vallen iets hoger uit dan begroot, maar we willen het Sinterklaasfeest door laten gaan, uiteraard onder aangepaste maatregelen.
 • Aandacht voor Erwin Harmsen, hij lag nog in het ziekenhuis, maar hij is gelukkig aan de beterende hand. Van harte beterschap gewenst.
 • Overleg met de commissies is momenteel lastig, maar vindt wel plaats. Ook wordt alvast naar het volgende seizoen gekeken.
 • Gezien de persconferentie van 03-11 wordt de periode van niet trainen voor 18 jaar en ouder in ieder geval nog voor 2 weken doorgezet.
 • De periode van kantinesluiting wordt gebruikt om diverse aanpassingen in de keuken te realiseren.
 • Onze hoofdsponsor Reflex Promotions / Robbin ter Hedde is opnieuw vader geworden. Van harte gefeliciteerd familie ter Hedde. Zij krijgen van de vereniging een fotoshoot aangeboden
 • In samenspraak met de Activiteiten-Commissie en de Supportersvereniging is een activiteiten agenda voor dit seizoen opgesteld. De activiteiten worden getoetst aan de geldende maatregelen en haalbaarheid. Veel activiteiten vinden geen doorgang, maar we willen toch zoveel mogelijk activiteiten bieden binnen de mogelijkheden.           >> Kijk hier voor de  agenda, Deze is natuurlijk onder voorbehoud. Zo is nu al besloten dat het Wildvleesfeest en het Shoarmatoernooi geen doorgang kunnen vinden.
 • Indeling DWF-ruimte als extra verkoopruimte ligt ter bespreking op tafel. Ideeën daarover zijn welkom.
 • Gelukkig zijn binnen onze vereniging geen besmettingen Covid-19 bekend, tenminste voor zover wij weten. We willen hierbij iedereen verzoeken dergelijke gevallen bij het bestuur te melden, zodat we indien nodig passende maatregelen/vervolgacties kunnen nemen en/of mensen kunnen helpen.
 • Een vervanging van de koekactie (kerstkoekactie v.v. DES) wordt zeer waarschijnlijk opgestart. In welk vorm zult u binnenkort vernemen.
 • Heeft u punten voor onze bestuursvergadering? Meld dat dan voor dinsdag 08-12-2020 via  
Stay safe en hopelijk tot snel …

Henny Broekman
Voorzitter v.v. DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks